Postępowanie przeciwko NASK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie, które ma ustalić, czy NASK narusza przepisy ustawy antymonopolowej.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi postępowanie, które ma ustalić, czy NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) narusza przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wniosek do UOKiK złożyła firma WEB Corporation Polska.

Przedstawiciele firmy twierdzą, że NASK stosuje praktyki monopolistyczne, odmawiając innym podmiotom prawa do rejestracji domen internetowych. NASK argumentuje natomiast, że względy techniczne wymagają, aby rejestracja i utrzymanie bazy domen .pl były w gestii jednego podmiotu. WEB Corporation uważa, że są to dwie różne usługi i w związku z tym sztuczne utrzymywanie ich pod kontrolą jednej firmy czy organizacji uniemożliwia rozwój konkurencji na rynku rejestracji domen internetowych.

Według rzecznika prasowego UOKiK firma WEB Corporation złożyła pierwszy wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko NASK w grudniu ub.r. UOKiK stwierdził jednak, że wniosek nie zawiera wystarczających argumentów i zwrócił się do WEB Corporation o sprecyzowanie zawartych w nim zarzutów. W związku z tym wszczęcie postępowania było możliwe dopiero 15 maja br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma, według przepisów, 30 dni na przeprowadzenie postępowania. W ten okres nie wlicza się prowadzenia korespondencji. W związku z tym UOKiK obecnie może przewidzieć nawet przybliżonej daty zakończenia postępowania.