Potęga rozumu

Popularyzacja nauki i myślenia ma wielkie tradycje - w dzisiejszych czasach rolę książek i filmów zaczynają odgrywać także programy komputerowe.

Popularyzacja nauki i myślenia ma wielkie tradycje - w dzisiejszych czasach rolę książek i filmów zaczynają odgrywać także programy komputerowe.

Telewizyjne programy popularnonaukowe cieszyły się zawsze ogromnym zainteresowaniem. Kamieniami milowymi były dla polskiego widza cykle Bogdana Misia, Sonda tandemu Kamiński-Kurek, znakomite felietony naukowe Jamesa Burke'a czy Jacoba Bronowskiego.

Potęga rozumu

Potęga rozumu

W tę świetną tradycję rozbudzania ciekawości i szacunku dla nauki wpisuje się opracowany przez Compedia Ltd., a spolszczony przez firmę LK Avalon program Potęga rozumu. Ta nietypowa aplikacja, po trosze gra, po trosze program edukacyjny, jest oparta na opracowanej przez Odeda Maimona i Rona Horowitza metodzie ASIT (Advanced Systematic Inventive Thinking, czyli Systemowe Zaawansowane Twórcze Myślenie -http://www.start2think.com ). Jej podstawowym celem jest wykazanie, jak owocne może być odchodzenie w myśleniu od sztampy i schematyczności, jak cenne bywa zastanawianie się nad pozornymi oczywistościami i jak ważne jest w nowych okolicznościach poddawanie krytycznej weryfikacji stosowanych rozwiązań.

ASIT wspomaga twórcze, wynalazcze myślenie w tzw. zamkniętych warunkach, stosując cztery zdefiniowane techniki - ujednolicenie, powielenie, podział i rozbicie jedności. Są one przedstawione zarówno w formie opisowej, jak i na konkretnych przykładach, które znacznie bardziej przemawiają do wyobraźni użytkownika. Dwanaście gier symulacyjnych stanowi niejako praktyczny warsztat dla omawianych zagadnień. Oczywiście program jedynie wprowadza w tę tematykę i zapewne konieczne będzie sięgnięcie po dalsze materiały i ćwiczenia.

W słuszność stwierdzenia, że program jest przeznaczony dla osób w wieku od 9 do 99 lat, można powątpiewać. Pod nieco żartobliwą formą kryją się bardzo niebanalne treści, których może nie pojąć bardzo młody człowiek. Jednak doskonałe referencje techniki ASIT (jest stosowana w znanych firmach) na pewno zachęcają do jej poznania, i to już w szkole średniej.

Rodzaj program edukacyjny

Producent LK Avalon

Informacjehttp://www.lkavalon.com

Cena 59,90 zł