Potęga sieci

W ciągu 10 lat Internet zdominuje większość metod oddziaływania na społeczeństwo. Takie wnioski nasuwają się po lekturze raportu Hauska & Fleishmann-Hillard.

Agencja Hauska & Fleishmann-Hillard przeprowadziła badania wśród 238 menedżerów z Polski, Austrii, Bułgarii, Czech, Rumuni, Słowacji, Słowenii i Węgier. Wynika z nich, że kadry kierownicze sądzą, iż w ciągu 10 lat Internet stanie się najpotężniejszym narzędziem w oddziaływaniu na społeczeństwo i będzie miał znaczenie większe niż jakiekolwiek inne media.

Około 70% menedżerów sądzi, że witryny w sieci będą odgrywać największą rolę w kreowaniu wizerunku firmy, a ich skuteczność przewyższy takie działania, jak konferencje prasowe, informacje prasowe czy też reklamę. Ponad połowa z badanych sądzi, iż Internet stanie się wkrótce głównym narzędziem komunikacji, przy współistnieniu tradycyjnych metod (telefon, spotkanie, konferencja, reklama).

Z raportu wynika, że sieć zdominuje również wewnętrzne kontakty w przedsiębiorstwie. W ciągu 10 lat odsetek firm używających poczty elektronicznej do komunikacji wewnątrz firmy wzrośnie średnio z obecnych 45 do 79% (w Polsce do 88%), natomiast telefon straci na znaczeniu (używać ma go tylko 35% kadry). Ponad połowa ankietowanych (w Polsce 59%) przewiduje, że wysyłanie papierowych dokumentów zostanie całkowicie zastąpione przez e-mail.