Potęga supermarketów

Sklepy wielkopowierzchniowe są uważnie obserwowane nie tylko na naszym rynku. Brytyjscy dostawcy obwiniają je o coraz liczniejsze bankructwa drobnych firm.

Z raportu Grant Thornton wynika, że 25% brytyjskich dostawców miało przypadek odwołania lub znaczącego zmniejszenia zamówienia przez supermarket, oznajmionego w ostatniej chwili i bez żadnej rekompensaty.

Ok. 80% spodziewa się większej liczby bankructw wśród firm dostawczych, z których ponad połowa nastąpi z winy supermarketów. Jednak zdaniem British Retail Consortium (które broni sklepów wielkopowierzchniowych), konkurencja i rosnące koszty także w znaczącym stopniu utrudniają dostawcom życie.

Zdaniem 80% dostawców artykułów spożywczych, supermarkety są zbyt potężne. Dwie trzecie dostawców nie ma formalnych warunków kontraktów z supermarketami, co powoduje zmiany w ostatniej chwili i komplikacje, zaś w 23% przypadków supermarkety nie chciały przystać na proponowane warunki umowy. Jedna piąta dostawców twierdzi, że supermarkety wydłużają okresy płatności, a w 80% przypadków wywierają presję na obniżanie cen.