Potorrentuj sobie!

Aby system P2P BitTorrent mógł funkcjonować, muszą być osoby umożliwiające innym pobieranie danych ze swoich twardych dysków. Ty także możesz udostępnić swoje pliki!

Aby system P2P BitTorrent mógł funkcjonować, muszą być osoby umożliwiające innym pobieranie danych ze swoich twardych dysków. Ty także możesz udostępnić swoje pliki!

Głównymi zaletami systemu BitTorrent są: łatwość obsługi, efektywne zarządzanie wymianą danych pomiędzy osobami zainteresowanymi danym plikiem, stabilność oraz bardzo dużo zasobów do pobrania, które - w przeciwieństwie do większości tradycyjnych systemów P2P - są łatwe do oczyszczenia np. z pozycji zawierających wirusy, błędy itp.

Potorrentuj sobie!

1. W sieci BitTorrent do wyszukiwania pożądanych plików służą zewnętrzne serwisy oferujące odnośniki torrent. Jednym z nich jest Click-Plick.org.

System wymiany plików BitTorrent staje się coraz popularniejszy, dzięki czemu strony oferujące odnośniki BitTorrent są od kilku miesięcy pod czujną obserwacją, przede wszystkim ze strony organizacji dbających o respektowanie praw autorskich wytwórni filmowych, które oczekują na najdogodniejszy moment na ich zaatakowanie. Tak stało się na przykład z serwisem LokiTorrent.com, który w sądzie przegrał z MPAA, zrzeszeniem filmowców amerykańskich, i został zmuszony do zakończenia działalności.

W sieciach opartych na systemie BitTorrent przewiduje się istnienie małych plików (o rozszerzeniu .torrent), w których zawarte są szczegółowe informacje o udostępnianych przez użytkownika danych - może to być cały folder, bądź pojedyncza pozycja. Do rozpoczęcia udostępniania plików niezbędne jest także funkcjonowanie zewnętrznego trackera, czyli tzw. silnika śledzącego, który indeksuje użytkowników posiadających dany plik w całości (bądź jego część) i synchronizuje wymianę danych między nimi.

Udostępnij dane

Potorrentuj sobie!

2. Przed dodaniem nowej pozycji do katalogu warto sprawdzić, czy jest zgodna z regulaminem serwisu. W przeciwnym przypadku może zostać usunięta z zasobów Click-Plick.org.

Potorrentuj sobie!

3. Tak wygląda opis pojedyńczej pozycji w serwisie Click-Plick.org, w którym dostępnych jest ponad 1000 odnośników torrent, z których korzysta ponad 70000 użytkowników.

Jest wiele katalogów plików .torrent (listę najlepszych znajdziesz na stroniehttp://www.pcworld.pl/news/78456.html ) - poniżej informujemy, jak udostępnić dany plik w serwisie Click-Plick (http://click-plick.org ).

1. Aby skorzystać z danych dostępnych w serwisie, trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem. Założenie konta następuje po kliknięciu odnośnika Załóż konto, wypełnieniu formularza i potwierdzeniu zakończenia rejestracji. Uwaga! Jeśli pobierasz plik z serwisu, po każdej zmianie numeru IP musisz się zalogować w serwisie - pozwala to jego administratorom kontrolować tzw. share ratio (stosunek ilości dane wysłanych do pobranych) użytkowników i usuwać osoby udostępniające za mało plików.

2. Aby wystawić odnośnik torrent w katalogu Click-Plick już podczas pracy kreatora, np. w BitComecie, należy uwzględnić adres trackera, który zostanie użyty - musi to byćhttp://click-plick.org/announce.php. Publikowanie pliku .torrent rozpoczyna się po kliknięciu opcji Dodaj w menu serwisu. Należy podać ścieżkę dostępu do swojego odnośnika torrent, nazwę, która ma być widoczna w ramach serwisu, oraz opis danych i ich typ (muzyka, teledyski itp.).

Potorrentuj sobie!

4. Po użyciu odnośnika torrent BitConet zapyta użytkownika o lokalizację docelową, do której mają trafić pobierane pliki.

3. Po dodaniu torrentu, kliknięciu pozycji Profil, odnośnika Moje torrenty oraz nazwy udostępnianego torrentu zobaczysz dane, które będą widoczne dla użytkowników serwisu Click-Plick - będą dostępne w katalogu dopiero wtedy, gdy połączysz się z trackerem. Aby rozpocząć udostępnianie, należy najpierw pobrać z serwisu plik .torrent swojej pozycji, ponieważ różni się od tego, który utworzyłeś za pomocą aplikacji BitComet. Pobieranie nastąpi po kliknięciu pozycji obok napisu Mój torrent.

4. Po usunięciu utworzonej wcześniej pozycji skorzystaj z pobranego pliku .torrent - zostaniesz zapytany o Lokalizację docelową - koniecznie podaj ścieżkę do istniejących danych, w przeciwnym wypadku nie rozpocznie się ich udostępnianie. Po kliknięciu przycisku OK aplikacja BitComet automatycznie połączy się z trackerem i rozpocznie udostępnianie. Uwaga! Każdy, kto chce pobrać twoje dane, musi sam pobrać plik .torrent z katalogu Click-Plick.

<hr size=1 noshade>Własny torrent dzięki aplikacji BitComet

BitComet to jeden z najbardziej rozbudowanych programów umożliwiających korzystanie z systemu BitTorrent. W czasie pisania artykułu był dostępny w wersji 0.58, m.in. pod adresemhttp://www.pcworld.pl/ftp/pc/ programy/6597/BitComet.html i na naszym CD/DVD.

Potorrentuj sobie!

1. Tak prezentuje się aplikacja BitComet. Interfejs jest prosty, przejrzysty i bardzo dobrze przemyślany, dzięki czemu program jest wygodnym narzędziem pracy.

Za pomocą programu utworzysz odnośnik torrent, zawierający informacje (np. dokładny opis zawartości, adres trackera, komentarz itp.) o danych, które zechcesz udostępniać. Tworzenie pliku .torrent za pomocą tej aplikacji trwa tylko kilka minut i jest ograniczone do minimum.

Potorrentuj sobie!

2. W programie BitComet jest wygodny kreator plików .torrent, który uruchomisz, klikając Plik | Stwórz Torrenta…. Trzeba podać typ udostępnianych danych (pojedynczy plik bądź cała zawartość folderu) oraz ścieżkę dostępu do nich, wielkość części (najlepiej pozostawić w tym wypadku ustawienie Auto), adresy trackerów (np.http://tracker.prq.to/announce) oraz miejsce, w którym utworzony ma być odnośnik torrent. Więcej informacji o m.in. trackerach i wielkościach części możesz znaleźć pod adresemhttp://www.pcworld.pl/news/78456.html .

Potorrentuj sobie!

3. Opisywany kreator umożliwia także szybkie i proste dodanie do odnośnika torrent informacji o wydawcy oraz zamieszczenie komentarza widocznego dla pobierajacych udostępniane dane. Po kliknięciu karty Komentarz dostępne są pola tekstowe, w których możesz dodać informacje omówione wyżej. Pamiętaj o zaznaczeniu opcji Zakotwiczone informacje wydawcy, zabroń modyfikacji, która uniemożliwi usunięcie z pliku .torrent danych o osobie publikującej te dane.

Potorrentuj sobie!

4. Po zakończeniu pracy kreatora plik .torrent zostanie automatycznie utworzony oraz dodany do listy danych udostępnianych przez aplikację BitComet. Po połączeniu z trackerem status pozycji w programie zmieni się na Łączenie do Peera, co oznacza, że odnośnik torrent został utworzony pomyślnie i program oczekuje teraz na osobę, która zażąda wysłania danych. Jeśli zechcesz, aby ktoś z twojego otoczenia pobrał udostępniane dane, po prostu wyślij mu utworzony plik .torrent, skąd tylko krok do rozpoczęcia transferu danych.