Potrzeba więcej na ekologię

Ministerstwo Środowiska szacuje, że do 2014 roku koszt realizacji działań zgodnych z polityką ekologiczną wyniesie 128,7 mld zł.

Raport "Polityka ekologiczna państwa na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014" bierze pod uwagę przede wszystkim zobowiązania wynikające z przynależności Polski do Unii Europejskiej. Do 2014 roku nasz kraj powinien wydać na inwestycje ekologiczne 125,3 mld zł, a ok. 2,8% tej kwoty na przedsięwzięcia pozainwestycyjne.

Najważniejszym źródłem finansowania ochrony środowiska będą środki własne inwestorów - przedsiębiorstw prywatnych, komunalnych i samorządów lokalnych. Konieczny będzie znaczący wzrost średnich wydatków na ekologię - jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2001 - 2004 na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wydawano rocznie średnio tylko 6,5 - 7,5 mld zł. Aby sprostać unijnym wyzwaniom niezbędne będzie szersze wykorzystanie możliwości jakie daje partnerstwo publiczno - prywatne, zwłaszcza, że pomoc funduszy unijnych będzie ograniczona.