Potrzebującym

0,55 mln zł dotacji rozdzieliła pomiędzy programy realizowane przez organizacje charytatywne społeczna komisja dystrybucyjna Wspólnej Drogi w ramach budżetu na 2003 rok.

Łącznie rozdzielono prawie 550 tysięcy zł na 40 programów realizowanych przez 39 organizacji partnerskich Wspólnej Drogi. Komisja dystrybucyjna Wspólnej Drogi zbiera się dwa razy w roku. Jesienią komisja opiniuje kandydatury organizacji pragnących pozostać partnerami Wspólnej Drogi. Pod uwagę brana jest ich działalność merytoryczna, skuteczność działania, waga problemu, którym się zajmują i sposób zarządzania finansami. Wiosną dokonuje zaopiniowania rozliczeń finansowych dotacji przyznanych w roku poprzednim i decyduje o dotowaniu projektów zgłoszonych na rok kolejny.

Wspólna Droga jest ruchem ponad 2000 organizacji filantropijnych w 51 krajach, który działa od ponad 100 lat. Organizacje są autonomiczne, nie nastawione na zysk i zarządzane przez społeczne rady wybierające adresatów pomocy. W Polsce Wspólna Droga od 6 lat pomaga osobom niepełnosprawnym, ciężko i nieuleczalnie chorym oraz najuboższym, a przede wszystkim dzieciom. Wsparcie odbywa się w ramach sześciu programów: "Pokonywanie niepełnosprawności" - w tym roku otrzymały je m.in. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundacja Synapsis i Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start"; "Godna starość" - m.in. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Stołeczne Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona; "Towarzyszenie w chorobie" - m.in. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Warszawski, Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, Fundacja "Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej"; "Kromka chleba" - m.in. Fundacja Bank Żywności SOS, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Praga - Północ; "Pomoc w kryzysie" - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Integracja", Stowarzyszenie Aslan, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "Spoza" i "Samotne macierzyństwo" - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Warszawskie. Wspólna Droga pozyskuje fundusze od firm i osób prywatnych. Zbiera dary rzeczowe, organizuje imprezy charytatywne, lecz przede wszystkim pozyskuje środki metodą składki pracowniczej w przedsiębiorstwach.

Wspólna Droga daje też darczyńcom możliwość wyboru celu, na jaki chcą przeznaczyć fundusze. Jeśli zdecydowali się pomagać konkretnej grupie odbiorców, to ich środki są przeznaczane bezpośrednio na programy z tych dziedzin. Pozostałe środki rozdziela Społeczna Komisja Dystrybucyjna, składająca się z przedstawicieli darczyńców, władz lokalnych oraz specjalistów z zakresu pomocy społecznej.


Zobacz również