Powąchaj komputer

DigiScents opracowuje technologię, mającą pozwolić użytkownikom komputerów PC na wykorzystywanie nie tylko wzroku i słuchu, ale również węchu.

DigiScents opracowuje technologię, mającą pozwolić użytkownikom komputerów PC na wykorzystywanie nie tylko wzroku i słuchu, ale również węchu. Firma nabyła konkurencyjne przedsiębiorstwo, również zajmujące się scentware'em - SenseIT. Zdaniem współzałożyciela i prezesa DigiScents, Joela Bellensona, technologia i patenty obu firm wzajemnie się uzupełniają. Połączenie know-how na pewno przyspieszy prace nad nowymi projektami.

Już ponad 1600 producentów gier zadeklarowało zamiar włączenia nowej technologii do swego oprogramowania. System, który DigiScent ma oferować konsumentom, będzie umożliwiał wykorzystanie 128 podstawowych woni i teoretycznie nieograniczoną liczbę możliwych do uzyskania zapachów.

DigiScent współpracuje z naukowcami, którzy prowadzą badania nad zmysłem zapachu. Wspólnie opracowano bazę danych, w której znajdują się porównania "komputerowych zapachów" z naturalnymi, znanymi ludziom.

Firma ma zamiar w przyszłym roku zaoferować konsumentom "elektroniczny nos" - maszynę iSmell, podłączaną do komputerów PC. Produkt będzie kosztował mniej niż 100 USD. Nad konkurencyjnym produktem - Cyranose - pracuje firma Cyrano Sciences.


Zobacz również