Powody do zadowolenia z pracy

W zasadzie nie należałoby się spodziewać czego innego: poziom zadowolenia z pracy u osób na stanowisku jest wyższy niż u pracowników szeregowych i nie zajmujących stanowisk kierowniczych. Ale takie proste podsumowanie to nie cała prawda.

Sondaż Sirota Survey Intelligence, który objął 293,4 tys. pracowników w tym 2,4 tys. osób na stanowiskach kierowniczych, wskazuje, że o ile pod pewnymi względami poziom satysfakcji z pracy między nimi różni się wyraźnie, to pod innymi - jest bardzo podobny.

Zarówno menedżerowie najwyższego szczebla jak i ci średniego szczebla są zdecydowanie bardziej zadowoleni jeśli chodzi o szansę na poprawę umiejętności, rozwój kariery, satysfakcję z wykonywanej pracy i pracę w zespole. Menedżerowie najwyższego szczebla są w 80% zadowoleni ze swojej pracy jako miejsca, w którym podnoszą kwalifikacje, podobnie rzecz się ma z 70% ankietowanych menedżerów średniego szczebla. Szeregowi pracownicy są już tylko w 54% zadowoleni pod tym względem. Równie wielkie różnice w poziomie satysfakcji dotyczą kwestii szans kariery - odsetek zadowolonych wśród najwyższych szarżą menedżerów wynosi 66%, wśród średniego szczebla - 53%, a wśród zwykłych pracowników - 41%.

Menedżerowie są ponadto bardziej zadowoleni niż szeregowi pracownicy jeśli chodzi o szybkość podejmowania decyzji w firmie, zrozumienie strategii firmy, szanse bycia innowacyjnym, skuteczność szefostwa, współpraca między działami, osobistą odpowiedzialność. Zadowolenie ze zrozumienia strategii biznesowej deklaruje na przykład 92% ankietowanych menedżerów najwyższego szczebla, 78% menedżerów średniego szczebla i 70% zwykłych pracowników.

Nie ma natomiast wielkiej różnicy pomiędzy oboma grupami zarządzających oraz pracownikami szeregowymi, w odniesieniu do innowacyjności produktu firmy i kierunku, w którym zmierza ich firma. Wszystkie trzy grupy są też w równej mierze niezadowolone z poziomu równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, ale szczególnie w tym względzie nieszczęśliwi są najwyżsi rangą menedżerowie. Odsetek zadowolonych we wszystkich trzech grupach oscyluje zaledwie około 33%.