Powstanie Polska Biblioteka Internetowa

Biblioteka stanowić będzie wkład Polski w tworzenie europejskich zasobów internetowych w dziedzinie kultury. Znajdą się w niej zarówno dzieła polskiej literatury pięknej, jak i prace naukowe, dzieła malarskie i fotografików, projekty architektoniczne, nuty, mapy, czasopisma oraz specjalne zbiory dla niewidomych.

Założycielami Fundacji Polskiej Biblioteki Internetowej mają być Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński. Przedsięwzięciu będzie patronować Komitet Badań Naukowych. Koordynacją prac zajmie się powołany niedawno w KBN Departament Promocji Społeczeństwa Informacyjnego. Tworzenie zasobów cyfrowych przejmą biblioteki główne obu uczelni, które mają wartościowe zbiory i doświadczenie w ich digitalizacji.

W początkowej fazie przedsięwzięcie ma być wspomagane z funduszy KBN. W budżecie na 2003 r. przewidziano w rezerwie celowej działu informatyzacji 3,5 mln zł na tworzenie polskich zasobów edukacyjnych Internetu. Później trzeba będzie szukać innych źródeł finansowania. Inicjatorzy projektu liczą na fundusze z europejskiego programu e-Content, którego krajowy punkt koordynacyjny znajduje się w AGH. Mają również nadzieję na zainteresowanie projektem ze strony sponsorów z branży IT.

***

Więcej w tygodniku Computerworld nr 43/2002 (25 listopada br.)