Powszechna bieda

Ponad jedna czwarta polskich dzieci żyje w ubóstwie lub na jego skraju - jest to najwyższy wskaźnik w Unii Europejskiej.

Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, w Polsce 22% dzieci żyjących w rodzinach, w których przynajmniej jedno z rodziców ma pracę i korzysta się ze świadczeń społecznych zagrożonych jest ubóstwem. Jest to najwyższy wskaźnik w całej UE. Jednocześnie zagrożenie biedą dotyczy aż 13% dorosłych Polaków, którzy mają pracę.

Ubóstwo to dla KE przychody nie przekraczające 60% przeciętnego wynagrodzenia. Zarobki poniżej progu ubóstwa decydują o wykluczeniu z życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Zobacz również:

  • Blue Origin zabiera w kosmos kolejnych pasażerów
  • Niesamowicie szczegółowe zdjęcie krateru Tycho na Księżycu

Aż 26% polskich dzieci żyje w biedzie lub na jej skraju, 19% Polaków żyje poniżej progu ubóstwa. Według ekspertów KE "istnieje wysoki stopień korelacji między zagrożeniem ubóstwem a dużą liczbą dzieci w gospodarstwie domowym" (cytat za PAP).

Średni wskaźnik ubóstwa w 25 krajach UE (bez Bułgarii i Rumunii) to 16%, przy czym dla dzieci wskaźnik ten jest wyższy i wynosi 19%. Najmniej ubogich osób jest w Holandii i Czechach - po 10%.

W krajach skandynawskich, Niemczech, Słowenii, Belgii, Czechach i na Malcie stałe zatrudnienie chroni przed biedą - zagrożonych nią jest tam jedynie 5% pracujących osób.

Komisja Europejska wskazała kraje, w których rządy powinny podjąć najintensywniejsze działania związane z walką z biedą. Są to: Polska, Grecja, Hiszpania, Włochy, Litwa, Łotwa i Portugalia.