Powtórka z referendum węgierskiego?

Poparcie dla przystąpienia Polski do UE spadło w ostatnim czasie o 5 punktów proc. - wynika z kwietniowego badania zrealizowanego przez Ipsos dla UKIE. "Za" jest obecnie 68% tych, z 74% wszystkich Polaków, którzy chcą głosować. A to oznacza, że poparcia - zdecydowanego lub typu "raczej tak" chce udzielić tylko nieco ponad połowa dorosłych Polaków.

Obecnie za przystąpieniem Polski do Unii opowiada się - jak wynika z sondażu - 68% dorosłych Polaków, którzy deklarują chęć wzięcia udziału w referendum. Przeciwko będzie głosować 24%.

Chęć głosowania w referendum deklarowało 74% ankietowanych. A to oznacza, że poparcie dla przystąpienia wyraża obecnie tylko nieco ponad połowa (50,03%) wszystkich dorosłych Polaków. Nie przeszkodzi to w uznaniu ważności głosowania, ponieważ wyniki naszego referendum akcesyjnego legitymizuje ponad 50-proc. frekwencja.

Badanie nie daje jednak pewności i co do tego warunku, bowiem na pytanie sformułowane: "czy gdyby w najbliższą niedzielę odbywało się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to wziął(ęła)by Pan(i) w nim udział?" - "zdecydowanie tak" odpowiedziało 41% badanych, a "raczej tak" - 33%. Od ostatniego miesiąca nie zmienił się odsetek osób deklarujących chęć uczestnictwa, za to o 4 punkty proc. wzrósł odsetek deklarujących chęć udziału "zdecydowanie".

Poparcie dla wstąpienia do Unii jest obecnie na poziomie zbliżonym do lutowego badania Ipsos; o 4 punkty proc. w porównaniu z lutym i aż o 7 punktów w porównaniu z marcem wzrósł natomiast odsetek, którzy chcą głosować przeciw.

Wygląda na to, że planowane na 7 i 8 czerwca referendum może nie być czystą formalnością i oczekiwanie na wynik będzie zawierało element emocji i niepokoju; oznacza to także, że przed wiecznie zadowolonymi z siebie rządowymi organizatorami kampanii informacyjnej jeszcze dużo pracy.

Badanie kwietniowe przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 946 dorosłych osób. Statystyczny błąd oszacowań to (+/-) 3,2% na poziomie ufności 0,95.


Zobacz również