Pozew będzie wycofany

Amerykańscy prawnicy wycofają pozew, w którym oskarżali firmę IBM o przyczynienie się do Holocaustu.

Amerykańscy prawnicy, reprezentujący kancelarię Cohen, Milstein, Hausfeld & Toll, wycofają złożony w ubiegłym miesiącu pozew przeciwko firmie IBM. Prawnicy oskarżali amerykański koncern o przyczynienie się do zbrodni przeciw ludzkości. W czasie II wojny światowej systemy dostarczane przez firmę służyły do katalogowania oraz wyszukiwania danych dotyczących ofiar zamkniętych w nazistowskich obozach koncentracyjnych.

Poprzez wycofanie pozwu prawnicy mają nadzieję, że przyczynią się do przyspieszenia wypłaty odszkodowań dla milionów ofiar reżimu hitlerowskiego. Niemieckie przedsiębiorstwa wpłaciły dotąd 5 mld marek na rzecz funduszu, który będzie wypłacał odszkodowania przymusowym robotnikom. Wypłaty nie rozpoczną się jednak dopóty, dopóki firmy nie będą miały gwarancji, że nie będą wnoszone przeciwko nim kolejne pozwy. Chociaż nie dotyczy to firm-matek z innych krajów, kancelaria prawnicza zdecydowała się jednak wycofać oskarżenia, aby wyeliminować jakąkolwiek możliwość spowodowania opóźnień w wypłacaniu odszkodowań ofiarom państwa hitlerowskiego.