Poziom bezpieczeństwa w firmach

Nowe badania przeprowadzone przez firmę IDC na temat rynku bezpieczeństwa urządzeń mobilnych i bezprzewodowego transferu danych pokazują, że firmy są świadome wszechobecnych zagrożeń, ale mają jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii.

Według analityków z IDC, aż 44% firm spotkało się z atakami na swoje urządzenia mobilne, a 56% spośród pracowników tych przedsiębiorstw zgubiło co najmniej jedno takie urządzenie. Tylko 59% ankietowanych korzysta z szyfrowania w celu zabezpieczenia swoich danych na dyskach twardych lub innych nośnikach, a w 52% przedsiębiorstw szyfruje się e-maile. Spośród ankietowanych tylko jedna firma na pięć zdefiniowała reguły bezpieczeństwa dotyczące metod postępowania z urządzeniami mobilnymi. Tymczasem przedsiębiorstwa potrzebują kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa danych, dla całego spektrum potencjalnych zagrożeń zarówno wewnątrz, jak i poza granicami firmy.