Poznaj swój komputer

Szczegółowa ewidencja sprzętu i dokładna kontrola legalności oprogramowania wymaga stosowania specjalnych narzędzi.

PCinfo to system do przeprowadzania audytu oprogramowania i sprzętu. Do jego głównych zadań należy wyszukiwanie zainstalowanych aplikacji i ich użytkowników, sprawdzanie licencji oraz generowanie specyfikacji sprzętowych komputerów, łącznie z dostarczaniem szczegółowych informacji o ich poszczególnych komponentach. Dysponując takimi danymi można łatwo określić rzeczywiste wykorzystanie aplikacji i zakupić odpowiednią liczbę licencji, a także ocenić stopień zaawansowania technologicznego i ewentualnie przygotować optymalne warianty upgrade`u.

Cały system PCinfo składa się z czterech podstawowych modułów. Pierwszy z nich - PCinfo Desktop - stanowi centrum sterowania. Jest przeznaczony dla administratora i może zostać zainstalowany na dowolnym komputerze. Drugi moduł to PCinfo Server. W rzeczywistości jest to zwykły folder zawierający narzędzia do skanowania komputerów oraz odpowiednią strukturę podkatalogów do przechowywania wyników audytów. PCinfo Server może zostać umieszczony na dysku lokalnym lub w udostępnionym w sieci folderze. Druga konfiguracja umożliwia automatyczne skanowanie komputerów w całej sieci. Umieszczony na serwerze plik uruchamiający audyt, można podłączyć do skryptów logowania użytkowników. W ten sposób, po zakończeniu skanowania, wszystkie wyniki trafią prosto na serwer. Alternatywnym rozwiązaniem jest uruchamianie audytów ze specjalnie przygotowanych dyskietek. Trzeci moduł - PCinfo Client - to właśnie zestaw narzędzi skanujących, natomiast czwarty - PCinfo Database - to instalowana w dowolnym miejscu w sieci baza danych przechowująca wszystkie zgromadzone informacje.

Praca z programem przebiega w następujący sposób. Zaraz po instalacji PCinfo Desktop wybieramy lokalizację modułu PCinfo Server - najlepiej podać ścieżkę UNC do folderu umieszczonego na serwerze, do którego dostęp mają wszyscy użytkownicy sieci. Następnie określamy lokalizację bazy danych. Baza danych jest wykorzystywana przez program PCinfo Desktop, dlatego może zostać razem z nim zainstalowana na lokalnym komputerze. Pozostaje jeszcze uruchomienie procesu tworzenia struktury bazy danych i wygenerowanie skryptu rozpoczynającego skanowanie maszyn klientów. Po zakończeniu tych operacji mamy przygotowaną infrastrukturę i możemy przejść do utworzenia pierwszego audytu.

Tworząc nowy audyt możemy wybrać go za pomocą dyskietki testującej lub skorzystać z audytu sieciowego. Pierwszy spowoduje zapisanie wszystkich potrzebnych plików na dyskietce przeznaczonej dla konkretnej rodziny systemów operacyjnych, natomiast drugi zaktualizuje skrypty uruchamiające skanowanie maszyn klientów, zapisane na dysku sieciowym w module PCinfo Server. W ustawieniach audytu możemy ponadto określić jakie testy mają zostać uruchomione (test sprzętu i test oprogramowania), jakie rozszerzenia plików mają być brane pod uwagę i czy podczas skanowania mają być gromadzone informacje zapisane we wskazanych plikach konfiguracyjnych. Podczas skanowania systemu na kliencie dodatkowo może zostać zainstalowany moduł umożliwiający zdalne sterowanie komputerem - możliwość taką zapewnia zintegrowany z PCinfo program WinVNC.

Po zakończeniu skanowania komputera, wyniki zapisywane są w folderze sieciowym. Aby móc je analizować, trzeba uruchomić program PCinfo Desktop i zaimportować plik wyników do PCinfo Database. Dopiero wtedy możliwe jest tworzenie raportów i oglądanie zestawień, ponieważ właśnie podczas importu danych informacje o znalezionych plikach są porównywane z bazą danych aplikacji programu PCinfo. Trzeba zaznaczyć, że PCinfo identyfikuje wszystkie aplikacje znajdujące się na dysku, a nie tylko te, które zaznaczyły swoją obecność w systemie, dodając wpisy do Rejestru. Audyt oprogramowania jest zatem bardzo szczegółowy i uwzględnia takie informacje, jak producent, wersja językowa, rodzaj licencji itp. Z kolei audyt sprzętu wyczytuje wszystkie możliwe informacje o poszczególnych komponentach systemu (CPU, BIOS, RAM, chipset, LAN itd.), a na koniec zapisuje kilkaset linii zbiorczego podsumowania.

PCinfo może być bardzo przydatnym narzędziem w prowadzeniu ewidencji sprzętu i oprogramowania, ale dopiero po dokładnym poznaniu zasad działania całego systemu i samodzielnym przetestowaniu jego funkcji. Obsługa programu jest mało intuicyjna, a polska wersja językowa zarówno interfejsu graficznego aplikacji, jak i dokumentacji mocno niedopracowana.


Zobacz również