Pożyteczna poprawka do StuffIt

Firma Aladdin Systems udostępniła najnowszą aktualizację dla swoich programów do kompresji danych - StuffIt Standard Edition 8.0, StuffIt Expander 8.0 oraz StuffIt Deluxe 8.0. Zawiera ona między innymi poprawkę dotyczącą błędu związanego z plikami w formacie SIT.

Problem dotyczył sytuacji, w której aplikacje systemu Mac OS X skompresowane do postaci archiwum z rozszerzeniem SIT, po dekompresji nie uruchamiały się. Jest to spowodowane brakiem kompatybilności formatu SIT z systemem uprawnień znanych z Unixa. Aktualizacja dodaje do dekompresowanego pliku atrybut "execute", co pozwala na uruchomienie programów. Firma zaleca również stosowanie formatu SITX, który ów system uprawnień już posiada i jest w pełni kompatybilny z poprzednimi wersjami programu.

Więcej informacji: http://www.stuffit.com

Aktualizacja do pobrania z naszego FTP'a: http://www.idg.pl/ftp/mac_179/StuffIt%208.0.1%20Updater%208.0.1.html


Zobacz również