Pozytywne czeskie wibracje

Jak podaje Czeskie Biuro Statystyczne, wskaźnik nastrojów konsumentów i przedsiębiorców wzrósł w maju br. po raz kolejny, notując najwyższą wartość od czerwca 2001 roku. Czesi spodziewają się ponadto w br. m.in. 14% wzrostu inwestycji w przemyśle.

Dobrze majową sytuację oceniali m.in. przedstawiciele przemysłu (97% uważa, że ich sytuacja jest dobra lub satysfakcjonująca). Jednocześnie respondenci z przemysłu przewidują m.in. spadek aktywności produkcyjnej w ciągu najbliższych trzech miesięcy, poprawę rozwoju sytuacji związanej z zatrudnieniem i nie przewidują zmian we własnej sytuacji ekonomicznej.

W firmach budowlanych panują lepsze nastroje: dobrze własną sytuację ocenia ponad połowa respondentów (w przemyśle 37%), a jako satysfakcjonującą dalsze 44%. Spodziewają się też zwiększenia aktywności i zatrudnienia w najbliższych 3 miesiącach.

W handlu dobrze swoją sytuację oceniło 44% ankietowanych (55% - jako stosowną do sezonu). Także 61% ankietowanych przedstawicieli usług uważało swoją sytuację w maju za dobrą, 38% - za adekwatną do pory roku.

Biuro podało ponadto wyniki sondażu odnośnie spodziewanych inwestycji w br. Na jego podstawie oczekiwany jest 14-proc. wzrost inwestycji w przemyśle, podobnie – w usługach (+13%). Najważniejsze czynniki decyzji inwestycyjnych to według ankietowanych szacowany popyt i dostęp do zagranicznych źródeł finansowania.

W maju po raz kolejny poprawiły się także nastroje konsumentów czeskich, głównie dzięki poprawie oczekiwań co do własnej sytuacji finansowej i oczekiwań sytuacji w gospodarce. Zmniejszył się też odsetek spodziewających się wzrostu bezrobocia.