Praca na Wyspach

Brytyjski Trades Union Congress opublikował raport o pracownikach z nowych unijnych państw osiedlających się w Wielkiej Brytanii. Coraz większy odsetek wybiera pracę na wsi.

Od maja do października 2004 roku z brytyjską federacją związków zawodowych (TUC) skontaktowało się 1600 pracowników pochodzących z nowych państw unijnych. Najliczniejszą grupę stanowili Polacy - 60%, znacznie mniej liczni byli Słowacy - 13% i Czesi - 9%.

Co czwarty pracownik z nowych krajów członkowskich przyjechał do Londynu, a 40% osiedliło się na terenach wiejskich (głównie w hrabstwach Lincolnshire, Norfolk, Kent i Sussex).

Do tej pory większość pracowników z Kontynentu szukała szczęścia w dużych miastach i na terenach przemysłowych, teraz ten trend wyraźnie ulega odwróceniu.


Zobacz również