Praca na dokumencie podczas konferencji

Czy podczas wideokonferencji jest możliwość pracy grupowej na dokumencie np. w Excelu?

Tak, podczas wideokonferencji istnieje możliwość pracy grupowej na dokumencie.