Praca online z FileMaker Pro 5.5 Unlimited

FileMaker International wydała FileMaker Pro 5.5 Unlimited, najnowszą wersję aplikacji do tworzenia witryn WWW opartych na bazach danych, kompatybilną z Mac OS X, interfejsem Aqua oraz obsługującą protokół ODBC (Open Database Connectivity) do wymiany danych.

Pakiet FileMaker Pro 5.5 Unlimited oferuje narzędzia do pracy grupowej, które pozwalają współdzielić i publikować w Sieci bazy danych, udostępniane z poziomu przeglądarki WWW, gdzie można je przeszukiwać, aktualizować i dodawać kolejne wpisy. Najnowszy pakiet oferowany przez FileMaker International składa się z aplikacji Database CGI, Web Server oraz FileMaker 5.5. Usprawniony został Web Server Connector pozwlający teraz integrować bazy danych FileMakera z większą ilością serwerów WWW, a interfejs i pola danych aplikacji FileMaker 5.5 umożliwiają pracę z różnymi typami danych włącznie z kontaktami, kalendarzem, wideo, fotografiami i grafiką. Przedstawiciele producenta twierdzą, że po opublikowaniu baz danych FileMakera na witrynach WWW, są one nie do odróżnienia od swoich 'dyskowo-stacjonarnych' odpowiedników. Wymagania dla komputerów Macintosh to Mac OS X z 128MB RAM, cena pakietu wynosi 799 GBP, a uaktulanienie z poprzedniej wersji 399 GBP.

http://www.filemaker.com


Zobacz również