Praca z domu dobra dla firmy

Wszyscy, którzy bezskutecznie usiłują namówić swoich szefów by pozwolili im pracować z domu, właśnie dostali nowy argument do dyskusji. Najnowsze badania wykazały, że tzw. telecommuting (praca zdalna) pozytywnie wpływa na rozwój firmy.

Najnowsze badania internetowe (przeprowadzone przez CompTIA) wykazały, że firmy, które umożliwiają swoim pracownikom pracę z domu, wiele zyskują na zwiększeniu ich wydajności, zmniejszeniu kosztów utrzymania oraz znalezieniu i zatrudnieniu na stałe utalentowanych pracowników.

Aż 78% z 212 ankietowanych, pracujących na co dzień w branży IT, stwierdziło, że ich firmy dopuszczają w pewnym stopniu pracę zdalną. Ponad połowa (67 procent) badanych dodała również, że zwiększyła swoją wydajność w oczach pracodawców - osoby te skupiły się na pracy zamiast poświęcania czasu na rozmowy w biurze.

Wśród najważniejszych wskazanych argumentów za pracą z domu znalazły się m.in.:

- zmniejszenie kosztów utrzymania pracowników (60%)

- zatrudnienie najbardziej utalentowanych osób, niezależnie od miejsca ich zamieszkania (39%)

- zmniejszenie stresu pracowników (25%)

W badaniu zapytano również o największe wyzwania dla firmy, która zdecyduje się umożliwić taką pracę. Tutaj 53% ankietowanych stwierdziło, że jest to zabezpieczenie systemu informacyjnego firmy. Co ciekawe, pozostałe argumenty również należały do grona technicznych i nie dotyczyły spraw zarządzania (np. kwestia udostępniania i dostosowywania licznych urządzeń do jednego systemu).

Pełne wyniki badania znajdują na stronie "CIO.com's Telecommuting Resource Guide".