Pracownicy IT dostaną skrzydeł

Płace amerykańskiej kadry informatycznej wzrosną w ciągu najbliższych trzech lat o 10-15% - ocenia META Group. Nadchodzi poprawa w gospodarce światowej, a wraz z nią, pracownicy działów IT będą szczególnie aktywnie rozglądać się za nowymi, lepszymi miejscami pracy i rozwoju.

Tym samym, jak ocenia firma, udział kosztów pracy w ogólnym budżecie IT amerykańskich firm będzie przeciętnie wynosił 55% w roku 2007. Ponadto, według przewidywań META Group, w miarę jak w ciągu najbliższych 12 miesięcy poprawiać się będzie sytuacja w gospodarce, czołowi pracownicy IT zaczną wykazywać większą mobilność i szukać lepiej płatnych miejsc.

Raport zaleca zatem wszystkim CIO wzmożenie czujności i większą dbałość o wartościowych pracowników, zapewnienie programów zarządzania kapitałem ludzkim, programów rozwoju, zachęt i in. W tym celu CIO powinien bliżej współpracować z działami HR. Zdaniem META Group dotychczas w działaniach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim działy IT cechował raczej brak aktywności i inicjatywy, pora więc by przewidywać tendencje także na rynku pracy i dostosowywać do nich swoje działania zawczasu.

Ponadto, według raportu, 24% respondentów uważa, że programiści są najtrudniejszą do zatrzymania w organizacji grupą. Wysoki był także odsetek odpowiedzi wskazujących na specjalistów bezpieczeństwa IT (13%) i ds. sieciowych (13%) jako przedstawicieli grup, które szczególnie trudno zatrzymać w dziale IT firmy.

"Kiedy poprawia się sytuacja w gospodarce, wszyscy pracownicy zaczynają się rozglądać za lepiej płatnymi i perspektywicznymi miejscami zatrudnienia. W chwili obecnej będzie to dotyczyć działów IT w szczególności, bowiem przez dłuższy czas była to sfera stagnacji płac i wielkości zatrudnienia. Właśnie doczekaliśmy się zmiany tej sytuacji, CIO muszą czym prędzej poświęcić temu zagadnieniu maksimum energii, aby walczyć o swoich pracowników z konkurencją" - stwierdzają autorzy raportu.

Nieco inaczej rysuje sytuację działów IT i przede wszystkim amerykańskiej branży IT inny, opublikowany niedawno raport Challenger, Gray & Christmas .