Pracownicy banków centralnych

Na świecie w 160 bankach centralnych pracuje ok. 360 tys. osób, procentowo najwięcej (w porównaniu z liczbą mieszkańców) w Rosji, w strefie euro i w Czechach.

Jak wynika z raportu Morgan Stanley, w Polsce na 100 tys. mieszkańców przypada 5 pracowników banku centralnego. Dla porównania w Czechach na 100 tys. mieszkańców aż 14 pracuje w banku centralnym, podobnie jest w Izraelu. Średnia światowa to 7 pracowników banków centralnych przypadających na 100 tys. mieszkańców.

Najwyższy współczynnik pracowników banku centralnego w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców ma Rosja - 56,7, na drugim miejscu znalazła się strefa euro - 18, na kolejnych Czechy, Izrael i Węgry. Najmniej zatrudnionych w bankach centralnych mają kraje takie jak Wielka Brytania, Kanada, Indie, Meksyk, Brazylia i Indonezja (współczynnik wynosi poniżej 4).

Ilość pracowników banków centralnych nie przekłada się na jakość. Ponad jedna piąta (82 tys.) pracowników banków centralnych pracuje w Rosji, gdzie ceny konsumenckie rosną w tempie 10,5% rocznie. 55 tys. bankierów zatrudnionych jest w strefie euro. Jest to ponad dwukrotnie więcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca niż w Stanach Zjednoczonych.