Pracownicy mają poczucie traconego czasu

Pracownicy firm związanych z marketigniem narzekają, że często bezproduktywnie tracą czas - wynika z raportu Barometr Project Management przygotowanego przez EasyProject.

Ok. 40% uczestników badania stwierdziło, że raczej rzadko mają poczucie traconego czasu (np. w związku z uczestniczeniem w jałowych dyskusjach, rozmowach nie związanych z aktualnie prowadzonym projektem), 35% przyznało, że zdarza się im to często, a 9% - że bardzo często. Bardzo rzadko czas traci 7%, podobny odsetek nie wie, czy traci czas, a 2% żywi przekonanie, że zawsze pożytecznie spędza czas.

Z badania wynika, że tylko jedna na 10 firm korzysta z wyspecjalizowanych narzędzi do zarządzania powierzonymi projektami.

W niemal połowie firm marketingowych, które uczestniczyły w badaniu (47%) nie ma żadnej metodyki prowadzenia projektów, 19% na bieżąco aktualizuje harmonogram prac, powiadamiając o tym zleceniodawcę, a 7% uważa, że wprowadzenie specjalnej metodyki pracy nad projektami byłoby bezcelowe.

Respondenci mówili także o problemach z zabezpieczeniem dokumentacji projektowej (51%), nieobecnością członków zespołu (31%), kłopotami komunikacyjnymi związanymi z nieudokumentowaną akceptacją materiałów (20%).

Badanie zostało przeprowadzone wśród niemal 600 pracowników z firm marketingowych: agencji reklamowych, interaktywnych, PR oraz eventowych, a także firm consultingowych i domów mediowych.