Pracownicy przynoszą wymierne zyski

Każda złotówka zainwestowana w pracownika przynosi pracodawcy 1,56 zł - wynika z raportu PwC na temat efektywności zarządzania kapitałem ludzkim w polskich firmach "Saratoga HC Benchmarking".

Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie (na pierwszym miejscu jest Rosja), jednak współczynnik ten spada systematycznie, niezależnie od koniunktury gospodarczej. Od 2008 roku zmniejszył się o 33%.

W Polsce nadal przychody firm generowane przez pracowników przewyższają koszty pracownicze (takie jak wynagrodzenia, szkolenia). Współczynnik ten wynosi 1,56, zaś w Rosji, która nas pod tym względem wyprzedza - 1,82. Średnia dla całej Europy to 1,17, a w USA - 1,43.

"Współczynnik zwrotu inwestycji w kapitał ludzki na poziomie 1,56 to dobra wiadomość dla pracodawców. Oznacza on, że ponoszone przez nich koszty wynagrodzeń pracowników w wymierny sposób przekładają się na przychody firm, co było szczególnie ważne w okresie spowolnienia gospodarczego. Optymizm studzi jednak fakt, że ten wskaźnik sukcesywnie maleje - w 2007 roku wynosił aż 2,3" - powiedział Artur Kaźmierczak, dyrektor zespołu ds. konsultingu HR w PwC.