Pracownie językowe: przegląd możliwości

W pełni wyposażone sale do nauki języków oznaczają dla szkoły dodatkowe punkty w rankingach. Zapewniają też prestiż wśród mniej innowacyjnych ośrodków. Czy w praktyce są jednak pomocą dla nauczycieli i uczniów? Odpowiadamy na to pytanie i sprawdzamy co powinno się znaleźć w takiej sali.


Poniższy artykuł został pierwotnie opublikowany w czasopiśmie "Nowoczesna Szkoła".

Przeczytaj też:

Laboratorium językowe ma ułatwić indywidualną pracę z uczestnikiem zajęć, nawet jeśli udział w nich bierze około dwudziestu osób. Zestaw słuchawkowy pozwala uczniom skupić się na głosie prowadzącego i swobodnie ćwiczyć wymowę nie zakłócając nauki pozostałym.

Elektroniczny system daje większe możliwości nauczycielowi, który może przysłuchiwać się poszczególnym uczniom i zespołom podczas ćwiczeń, poznawać ich słabe i mocne strony, a w razie potrzeby włączać się do rozmów.

Pełne wykorzystanie czasu

Sprzęt zainstalowany w pracowni pozwala na jednoczesne i swobodne ćwiczenie wymowy przez wielu uczestników kursu. Profesjonalne słuchawki z mikrofonem, które tłumią dźwięki z otoczenia dają wszystkim równe szanse na głośne powtarzanie materiału, nie przeszkadzając innym i nie słysząc reszty kolegów. Z pomocą komputera nauczyciel może też szybko dobierać uczniów w pary lub zespoły. Słyszą oni w słuchawkach tylko swoje głosy, więc nie rozpraszają ich dialogi z innym ławek.

"Rozmowy kontrolowane"

Nauczyciel może podłączyć się do dowolnej pary lub grupy (a także pojedynczego uczestnika kursu) i monitorować przebieg, postęp i prawidłowość wykonywanych zadań. Często w dużej sali trudno sprawdzić czy uczniowie rzeczywiście pracują nad zadaniem. Ta funkcja laboratorium daje więc spore możliwości "pozytywnej inwigilacji". Uczeń nie wie kiedy jest podsłuchiwany, więc musi starać się o maksymalny poziom skupienia uwagi.

Korekta błędów

Słysząc konsekwentnie powtarzany błąd w wymowie lub małe zaangażowanie w lekcję, nauczyciel może włączyć się do dyskusji, skorygować niektóre pomyłki i zachęcić do dalszych ćwiczeń. W ten sposób cały czas czuwa nad rozwojem poszczególnym uczniów. W większej klasie byłoby to prawie niemożliwe bez odpowiedniego sprzętu.

Nagrywanie ćwiczeń

Zarówno nauczyciel, jak i uczeń mają możliwość nagrywania wypowiedzi i rozmów. Ponowne przesłuchanie takich nagrań może pomóc w pozbyciu się wad wymowy i posłużyć w prezentacji na temat błędów językowych. Sprzęt do rejestracji dźwięku zależy od wersji pracowni i producenta sali.

Nowoczesne urządzenia

Laboratorium językowe współpracuje z odtwarzaczami CD/DVD, rejestratorami audio, komputerem, tunerem telewizyjnym i tablicą interaktywną. Nie trzeba chyba przekonywać, że nowe technologie są dziś szczególnie interesujące dla najmłodszych uczniów.

Pracownie językowe: przegląd możliwości

Audytor LAB - zestaw ułatwia naukę przyszłych tłumaczy ustnych, symulując rzeczywiste warunki pracy podczas konferencji. Jest używany na uczelniach wyższych.

Testy z komputera

Prawie wszystkie firmy produkujące pracownie oferują aplikacje do rozwiązywania testów. Pozwalają one na szybki sprawdzian z fonetyki lub wiedzy. Uczniowie odpowiadają z pomocą komputera lub pulpitu wmontowanego w blat ławki.

Pracownie językowe: przegląd możliwości

Sale językowe mogą być bardzo nowoczesne - wyposażone w komputery dla uczniow i sprzęt nagrywający.

Zależnie od pakietu

Każda firma zajmująca się instalacją pracowni językowych oferuje kilka wersji swojego laboratorium. Wraz z ceną rośnie wyposażenie sali, w droższych wersjach pojawiają się m.in. indywidualne pulpity dla uczniów czy dodatkowe oprogramowanie. Warto zastanowić się, który pakiet najbardziej odpowiada potrzebom szkoły.