Pracują mniej za więcej

Obywatele Unii Europejskiej chętnie przyjmują pracę w niepełnym wymiarze godzin, zaś Polacy, którzy zarabiają od nich znacznie mniej, zdecydowanie wolą cały etat.

Jak podaje Eurostat, agencja statystyczna Unii Europejskiej, 17% pracowników w krajach unijnych pracuje na ułamek etatu - największy odsetek w Holandii (33%). I aż 51% ankietowanych chciałoby pracować przez mniej godzin tygodniowo, mimo, że wiązało by się to z obniżeniem wynagrodzenia. Jedynie 12% ankietowanych obywateli UE chciałoby zarabiać więcej za cenę dłuższego przebywania w pracy. Kobiety chcą pracować jedynie 30 godzin tygodniowo, o 7 godzin krócej niż mężczyźni.

W Polsce zjawisko pracy w niepełnym wymiarze godzin można traktować raczej marginalnie i wynika ono z braku miejsc pracy - w niepełnym wymiarze godzin zatrudnionych jest zaledwie 10% i jest to zazwyczaj decyzja pracodawcy, który cierpi na nadmiar siły roboczej. Trudno się dziwić obywatelom naszego kraju, że nie chcieliby skrócenia czasu pracy, ponieważ zarabiają średnio cztero-, pięciokrotnie mniej niż obywatele UE. Mamy natomiast podobne standardy czasu pracy - nasz tydzień roboczy składa się z 40 godzin, podobnie jak w Niemczech. Krócej natomiast pracują np. Francuzi - 35 godzin tygodniowo.


Zobacz również