Pracujące matki na rynku pracy

Spośród badanych firm aż 45% planuje zwiększyć ogólne zatrudnienie w roku 2011, jednak tylko 36% planuje zatrudnienie matek. W roku 2010 wskaźnik ten wynosił 45%. Wyniki te mogą budzić szczególny niepokój, tym bardziej, że ogólne perspektywy zatrudnienia zwiększają się w związku z prognozowanym na ten rok wzrostem gospodarki globalnej.

W porównaniu z wynikami globalnymi, sytuacja aktywnych zawodowo matek w Polsce przedstawia się odrobinę lepiej - z przebadanych firm 55% zamierza zwiększyć ogólne zatrudnienie, a 42% zadeklarowało chęć przyjęcia większej liczby kobiet mających dzieci.

Według raportu, 37% pracodawców obawia się, że pracujące matki mogą wykazywać mniejsze zaangażowanie i elastyczność niż inni pracownicy lub odejść z pracy krótko po przeszkoleniu, aby urodzić kolejne dziecko (33%). 24% badanych wskazuje jako powód swoich obaw brak odpowiednich umiejętności potencjalnych pracownic. W Polsce pracodawcy byli szczególnie zaniepokojeni ograniczoną elastycznością pracujących matek (38%) oraz, w dużo mniejszym stopniu, ich umiejętnościami (16%).

Zobacz również:

  • Chcesz dołączyć do Europejskiej Agencji Kosmicznej? Szykuj się na kosmiczną konkurencję
  • MS Teams pomoże Ci znaleźć nową pracę!

"Firmy zatrudniające matki i uwzględniające ich potrzeby mają większe szanse na odniesienie sukcesu. Na szczęście elastyczne umowy o pracę stają się dziś normą. Odpowiedzialni pracodawcy szybko orientują się, że mogą zapewnić warunki pracy przyjazne rodzinie, jednocześnie zwiększając wydajność, dzięki zatrudnieniu w elastycznych godzinach lub bliżej miejsca zamieszkania. Wprowadzenie takich udogodnień nie tylko dla pracujących matek, ale dla wszystkich pracowników zapewni większą wydajność i pozwoli na redukcję kosztów, jak również sprawi, że pracownicy będą bardziej zmotywowani" - stwierdził Garry Gürtler, wiceprezes firmy Regus na region Europy Środkowej i Wschodniej

Większość firm docenia kobiety powracające z urlopów macierzyńskich, a 72% deklaruje, że firmy ignorujące matki pracujące na niepełny etat tracą wartościowych pracowników. Ponadto 56% uważa, że pracujące matki dysponują umiejętnościami, które trudno jest znaleźć na rynku, a 57% ceni je, ponieważ mimo posiadanych umiejętności i doświadczenia, nie mają wygórowanych wymagań finansowych. W Polsce kwestia wynagrodzenia była mniej znacząca niż w przypadku średniej światowej (47%), co może oznaczać, że pracujące matki mają większe szanse na lepszą pensję.

"Nie ma niczego zaskakującego w tym, że uprzedzenia ujawniają się w okresie kryzysu i konieczności oszczędzania. Choć większość pracodawców zgadza się, że zamykanie drzwi przed pracującymi matkami oznacza pozbawienie się wartościowych pracowników, istnieje wśród nich obawa, że zobowiązania rodzinne mogą uniemożliwić pracującym matkom pełne zaangażowanie i skupienie się na pracy. Warto w tym miejscu podkreślić również, że w porównaniu z innymi badanymi państwami, Polska boryka się z wyjątkowo wysokim poziomem bezrobocia wśród kobiet" - powiedział Garry Gürtler.