Pracujemy dłużej niż stara Europa

"Pracownicy w krajach "młodej" Unii pracują rocznie średnio o 112 godzin, czyli 3 normalne tygodnie robocze, dłużej niż pracownicy w 15 krajach "starej" Unii" - stwierdza raport Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EIRO).

"Pracownicy w Szwecji mieli w ub. roku 44 dni wolne od pracy - dwa razy więcej niż przeciętnie wolne wynikające z urlopu i świat państwowych jakie mieli pracownicy w Estonii, na Litwie, w Polsce i Słowenii" - wynika ponadto z raportu EIRO.

Największą liczbę godzin pracy (liczba godzin tygodniowo, wliczając płatne i niepłatne nadgodziny) w przypadku pracowników pełnoetatowych odnotowano w przypadku Polaków (41,5 godziny), Łotyszy i Brytyjczyków. Najmniejszą - w przypadku Włochów, Francuzów, Holendrów i Norwegów (także uwzględnionych w badaniu).

Średnia "zwykła" (bez nadgodzin) tygodniówka dla 15 krajów "starej" Unii i Norwegii to 38,6 godzin; w Norwegii pracuje się 0,7 godziny krócej a w krajach "młodej" Unii - średnio 0,9 godziny dłużej. Okazuje się, że średnia tygodniowa jest ostatnio coraz krótsza: w 2002 średni tydzień pracy wynosił 40,2 godziny, a w 2004 roku - 38,6 godziny.


Zobacz również