Praktyczny niemiecki

Program Język niemiecki w praktyce - ćwiczenia i testy 1 pozwala sprawdzić i ugruntować znajomość języka...

Program Język niemiecki w praktyce - ćwiczenia i testy 1 pozwala sprawdzić i ugruntować znajomość języka. Materiał z zakresu gramatyki i słownictwa jest przeznaczony dla początkujących i średnio zaawansowanych uczniów.

Praktyczny niemiecki
Aplikacja oferuje niespełna 1400 przykładów pogrupowanych według tematów i kategorii gramatycznych (np. odmiana poszczególnych części mowy, szyk zdania, synonimy, idiomy i formy bliźniacze). W ramach ćwiczeń użytkownik rozwiązuje zadania z wybranej grupy, które polegają na wpisywaniu brakujących słów lub wybieraniu odpowiedniego z kilku propozycji. Za niewłaściwe odpowiedzi uczeń otrzymuje upomnienie i propozycję zapoznania się z prawidłowym rozwiązaniem. W każdej chwili można zajrzeć do poradnika gramatycznego i podręcznego słownika obejmującego ok. 1600 haseł występujących w ćwiczeniach. Po wykonaniu wszystkich zadań można poprawić błędne odpowiedzi. Na wykonanie zadań użytkownik ma limit czasowy, który może zmieniać zależnie od swoich umiejętności językowych. Podsumowanie (szczegółowe lub skrócone) jest wyświetlane po rozwiązaniu wszystkich zadań. Wyniki są zapisywane w plikach, co daje możliwość kontrolowania postępów w nauce.

Wykorzystywany przez kilka osób program ewidencjonuje wyniki testów w oddzielnych plikach. Szata graficzna jest skromna, podobnie oprawa dźwiękowa aplikacji. Interfejs jest czytelny. Materiał gramatyczny jest obszerny, aczkolwiek brakuje w nim tworzenia strony biernej czasownika i koniugacji w czasie przyszłym. Dostrzegliśmy także kilka błędów językowych (np. die Kopfschmerz, das Journalist), co jednak zasadniczo nie umniejsza edukacyjnych walorów programu. Aby zmienić użytkownika, trzeba zakończyć i ponownie otworzyć program. (kd)