Praktyka - FAQ i porady

Choć komfort obsługi Linuksa znacznie wzrósł w ostatnim czasie, od czasu do czasu zdarzają się problemy. Wcześniejszy użytkownik Windows czuje się w takiej sytuacji zagubiony. Po części wynika to stąd, że Linux działa inaczej niż Windows, a po części stąd, że pojawiają się błędy. Przeczesaliśmy bazę pomocy technicznej SUSE pod kątem często występujących problemów podczas instalacji, a przy okazji zebraliśmy jeszcze garść uwag użytecznych w codziennej pracy.


Choć komfort obsługi Linuksa znacznie wzrósł w ostatnim czasie, od czasu do czasu zdarzają się problemy. Wcześniejszy użytkownik Windows czuje się w takiej sytuacji zagubiony. Po części wynika to stąd, że Linux działa inaczej niż Windows, a po części stąd, że pojawiają się błędy. Przeczesaliśmy bazę pomocy technicznej SUSE pod kątem często występujących problemów podczas instalacji, a przy okazji zebraliśmy jeszcze garść uwag użytecznych w codziennej pracy.

Problemy przed i w trakcie instalacji

Gdy instalacja w ogóle się nie rozpoczyna, a podczas uruchamiania komputera z płyty CD/DVD po wybraniu opcji instalacji pojawia się jedynie czarny ekran, przyczyną może być BIOS lub inny problem w podstawowym rozpoznawaniu sprzętu programu ładującego na CD/DVD.

Aby jednak rozpocząć instalację, uruchom komputer, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT. Pojawi się menu tekstowe, w którym jako opcje uruchamiania możesz podać Linux. W najlepszym przypadku rozpocznie się poprawna instalacja w trybie tekstowym, w nieco gorszym - będziesz mógł przeczytać i przeanalizować komunikaty o błędach.

Ręczna zmiana wielkości partycji nie działa

Praktyka - FAQ i porady

Przyporządkowanie urządzeń do nośników aktualizacji sterownika

Próbujesz zmienić wielkość partycji za pomocą modułu do podziału na partycje YaST. Wielkość partycji wzrasta przy tym do za dużych wartości (z GB na TB). Problemem jest błąd podczas obliczania ilości miejsca.

Występuje on tylko wówczas, gdy na dysku jest dostępne więcej niż 15 GB przestrzeni. Gdy już zainstalujesz SUSE 9.2, wystarczy pobrać przez YaST Online Update pakiet yast-storage.

Nieco bardziej skomplikowana sytuacja zachodzi, gdy problem uniemożliwia instalację. Musisz go obejść, tworząc nośnik aktualizacji sterownika. Procedura ma następujący przebieg:

Załaduj poprawkę YaST Resizer z serwera SUSE -ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/update/9.2/misc/resizer . W zależności od medium, na którym chcesz zapisać łatę, będziesz jeszcze potrzebować plików resizer_dud.iso (płyta CD), resizer_dud.img (dyskietka) lub resizer_dud.tar.bz2 (twardy dysk, wymienna pamięć USB, napęd dyskietek na złączu USB).

Płyta CD: pobierz plik resizer_dud .iso i wypal płytę.

Dyskietka: tu ma zastosowanie plik resizer_dud.img. Za pomocą narzędzia rawwritewin.exe z płyty DVD SUSE lub z serwera FTP SUSE (ftp://ftp.suse.com/pub/suse/ i386/9.2/dosutils/rawwritewin/ ) zapisz go na dyskietce.

Praktyka - FAQ i porady

1. Pomieszanie wielkości - pobranie modułu yast-storage usuwa błąd

w obliczaniu przestrzeni dyskowej.

Wymienna pamięć USB: plik resizer_dud.tar.bz2 rozpakuj po prostu do folderu głównego nośnika. Ten sam plik może posłużyć do instalacji poprawki z twardego dysku.

Następnie uruchom instalację z pierwszej płyty CD/DVD aż do punktu, w którym możesz wybrać między różnymi źródłami instalacji. W tym miejscu naciśnij klawisz F6 i kontynuuj do chwili, gdy zostaniesz poproszony o włożenie nośnika z aktualizacją sterownika. Zrób to i zatwierdź klikając OK.

Kontynuuj do chwili, gdy zostaniesz poproszony o identyfikację medium, które zawiera aktualizację sterownika. Tu wybierz jedno z urządzeń wymienionych na liście, zgodnie ze stanem faktycznym.

Następnie zatwierdź instalację aktualizacji sterownika i kliknij Do tyłu. Instalacja zostanie wznowiona. Musisz ewentualnie włożyć do napędu z powrotem płytę CD/DVD, jeżeli aktualizacja była instalowana z płyty CD.

Automatyczne logowanie

Praktyka - FAQ i porady

2. Wyłączenie autologowania - wyłącz automatyczne logowanie,

aby wyświetlić podczas startu systemu okno wyboru użytkownika.

Jeżeli podczas instalacji SUSE 9.2 aktywowałeś dla nowo dodanego użytkownika mechanizm autologowania, nie jest on automatycznie wyłączany podczas zakładania konta kolejnego użytkownika. Powiedzmy, że podczas uruchamiania systemu pierwszy utworzony użytkownik jest logowany automatycznie. Musisz więc najpierw wylogować pierwszego użytkownika, by móc zalogować kolejnego.

Aby przerwać ten proces i uzyskać podczas startu systemu normalne okno dialogowe wyboru użytkowników, uruchom YaST i przejdź do okna dialogowego Bezpieczeństwo i użytkownicy.

Tam kliknij Zakładanie i edycja kont użytkowników, a w kolejnym oknie Opcje eksperta / Ustawienia logowania. Odznacz pole wyboru Automatyczne logowanie, następnie kliknij OK, potem Zakończ. Automatyczne logowanie zostało wyłączone.

Problemy podczas instalacji jądra Vanilla w SUSE

SUSE używa w swoich dystrybucjach samodzielnie spreparowanego jądra, które w porównaniu z wersjami kernel.org charakteryzuje się wielką liczbą zmian i poprawek. Jest tu na przykład wiele dodatkowych sterowników, których próżno szukać w standardowych wersjach jąder, a zatem inne są też i standardowe moduły, które są niezbędne do funkcjonowania jądra.

Zakres zmian jest tak duży, że nie da się tak po prostu załadować, skompilować i zainstalować kodu źródłowego standardowego jądra. Każda próba tego rodzaju w gwarantowany sposób kończy się problemami. Dwa z nich występują szczególnie często.

submount/subfs

Praktyka - FAQ i porady

Aplikacje Windows i ich linuksowe odpowiedniki

Po zamianie jądra SUSE 2.6.x na jądro Vanilla 2.6.x w SUSE (od 9.1) nie działa napęd CD/DVD-ROM/dyskietek. Przyczyną jest to, że SUSE używa subfs/submount do integracji napędów z systemem plików.

Potrzebny jest do tego moduł subfs.ko, który nie jest standardowym składnikiem jądra Vanilla. Jeżlei nie chcesz rezygnować z modułu subfs/submount, musisz zainstalować pakiet SUSE km_ submount-*.rpm, następnie skompilować i zainstalować moduł jądra w /usr/src/kernel-modules/subfs.

Dodatkowo potrzebne są programy userspace do submount. Jeżeli wolisz montować w sposób klasyczny, zamiast używać subfs, powinieneś wykonać następujące kroki:

W przypadku napędów dyskietek, napędów CD- i DVD-ROM, zmodyfikuj plik /tc/fstab, po wcześniejszym wykonaniu kopii zapasowej. Zmianie podlegają następujące wpisy:

/dev/dvd /media/dvd subfs fs=cdfss,ro,procuid,nosuid,nodev,exec,iocharset=utf8 0 0

/dev/fd0 /media/floppy subfs fs=floppyfss,procuid,nodev,nosuid,sync 0 0

Zamiast tego zastosuj następujący wpis:

/dev/dvd /media/dvd auto ro,noauto,user, exec,iocharset=utf8 0 0

/dev/fd0 /media/floppy auto noauto/user,exec,sync 0 0