Prawda o dacie rozdzielenia neostrady tp od abonamentu

W naszym artykule "Rząd obiecuje najbiedniejszym darmowy Internet" pojawiła się nieautoryzowana wypowiedź Jacka Strzałkowskiego, Rzecznika Prasowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej o prawdopodobnej dacie rozdzielenia usługi neostrady od abonamentu. Nowy prezes Telekomunikacji Polskiej zdecydował się tę wypowiedź skomentować, podając przy tym ostateczną datę rozdzielenia usług.

Prezes Telekomunikacji Polskiej SA, Maciej Witucki poinformował w piśmie skierowananym do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o planowanej dacie rozdzielenia neostrady tp od abonamentu telefonicznego. Pismo jest odpowiedzią na fragment zacytowanej przez Internet Standard nieautoryzowanej wypowiedzi Jacka Strzałkowskiego., w której padła data 1 stycznia.

Rozdzielenie usług ma mieć miejsce na początku nowego roku, a konkretnie "rozpoczęcie przyjmowania zamówień na rozdzielone usługi z dniem 15 stycznia 2007 roku (co jest równoznaczne z zaoferowaniem takiej usługi użytkownikom). Natomiast od 15 lutego 2007 roku ma nastąpić faktyczne techniczne rozpoczęcie świadczenie "samej" usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu" - informuje Prezes TP.

Jacek Strzałkowski, Rzecznik Prasowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej w odpowiedzi na pismo Prezesa TP pisze - Pana Prezesa Maciej Wituckiego oraz inne zainteresowane osoby, które nieprecyzyjna informacja podana przez część mediów mogła wprowadzić w błąd, najmocniej przepraszamy.

Według obecnego stanu rzeczy, aby zostać użytkownikiem neostrady tp, należy opłacać abonament za stacjonarny numer telefoniczny TP, w wysokości minimum 49,61 zł z VAT.

We wrześniu br. UKE nałożył na TP SA karę wysokości 100 mln zł za nieuprawnione łączenie usługi Neostrada TP z usługami telefonicznymi.

Pismo Prezesa TP, zamieszczone na stronie internetowej UKE

Artykuł "Rząd obiecuje najbiedniejszym darmowy Internet"