Prawdziwa twarz przywództwa

Trzy powody, dla których dobre strategie ponoszą fiasko? Według Knowledge at Wharton są to: wykonanie, wykonanie i jeszcze raz wykonanie.

Trzy powody, dla których dobre strategie ponoszą fiasko? Według Knowledge at Wharton są to: wykonanie, wykonanie i jeszcze raz wykonanie.

W abstrakcyjnych warunkach teoretyczne ramy kompetencji mówią nam bardzo niewiele o tym, jak przywództwo wygląda w praktyce. Są zbyt ogólne, fragmentaryczne i bezosobowe, aby móc opisać prawdziwe doświadczenie - twierdzi publicysta EBF.

Kładzenie nacisku na kompetencje szybko staje się dominującym modelem rozwoju przywództwa, mimo że sam temat jest kontrowersyjny. Z jednej strony widoczna obiektywność i "naukowa" charakterystyka kompetencji jest bardzo atrakcyjna jako środek do mierzenia, pozyskiwania i rozwijania liderów. Z drugiej strony takie podejście ma sporo poważnych słabości. Ramy kompetencji lidera nie pozwalają na przyszłościowe myślenie. Skoncentrowanie na mierzalnych zachowaniach i wynikach powoduje, że gubi się sam człowiek, subtelność relacji, wymiar etyczny i emocjonalny. Przywództwo nie jest własnością jednostek, ale procesem budowania relacji w określonym kontekście.

Aby zrozumieć rolę przywództwa, EBF przygotował program badawczy prowadzony przez Windsor Leadership Trust. Uczestnicy programu wymieniali następujące kwestie związane z przywództwem, jako najważniejsze w nadchodzącej dekadzie: oryginalna osobista wizja lidera oparta na własnych przekonaniach i odwadze moralnej, etyczna i społeczna odpowiedzialność liderów, ważność samoświadomości i refleksji, przywództwo sytuacyjne i grupowe, rozwój obecnych i przyszłych liderów.

Z obserwacji autorów badania wynika również, że istnieje duża przepaść między percepcją przywództwa w ramach kompetencji i postrzeganiem liderów przez samych siebie.

Na podstawie: European Business Forum "The face of true leadership", Richard Bolden opracowała Wanda Żółcińska