Prawo Moore'a w liczbach. Gdyby auta rozwijały się tak jak procesory...

Prawo Moore'a to termin, z którym prawdopodobnie zetknął się każdy z was. Niedawno minęło 50 lat od publikacji Gordona Moore'a, która zawierała wizjonerską prognozę rozwoju układów scalonych.

Gordon Moore urodził się 3 stycznia 1929 roku w San Francisco. W 1954 roku zdobył doktorat w dziedzinie chemii i fizyki w California Institute of Technology, natomiast w 1968 roku wraz z Robertem Noycem założył firmę Intel, największego producenta układów scalonych na świecie. W czasie kariery zawodowej Moore odebrał liczne nagrody i wyróżnienia (między innymi National Medal of Technology (1990), lecz jego osoba głównie kojarzona jest z zasadą, którą sformułował w połowie lat 60. XX wieku.

Zaobserwował, że wzrost liczby tranzystorów w układach scalonych rośnie zgodnie z trendem wykładniczym. W kwietniu 1965 roku opisał na łamach "Electronics Magazine" swoje obserwacje twierdząc, że przez najbliższe dziesięć lat co 18 miesięcy będzie następowało podwajanie się liczby tranzystorów, który to okres następnie wydłużył do 24 miesięcy w 1975 roku (zasada miała obowiązywać przez kolejne 10 lat).

Moore sam nigdy nie używał słowa "prawo". Określenie pojawiło się dopiero w latach 70., kiedy zauważono, że faktycznie liczba tranzystorów w czipach podwaja się (jego autorem jest Carver Mead). Obecna jego popularniejsza forma (stoi za nią inżynier Intela, Dave House) mówi o mocy obliczeniowej, która podwaja się co 18 miesięcy.