Prawo jazdy 2000

Ograniczony czas trwania kursów na prawo jazdy wymaga od kierowcy kształcenia się we własnym zakresie...

Chcąc być dobrym kierowcą nie wystarczy umiejętnie naciskać pedały i kręcić kierownicą - niezbędna jest także znajomość przepisów i zasad ruchu drogowego. Ograniczony czas trwania kursów na prawo jazdy wymaga od kierowcy kształcenia się we własnym zakresie za pomocą dostępnych na rynku poradników i komputera.

Prawo jazdy 2000
Trafił do nas najnowszy program firmy MarkSoft - Prawo Jazdy Edycja 2000 ABCD - który powstał na podstawie zalecanych przez wielu organizatorów kursów prawa jazdy książki wydawnictwa "grupa IMAGE". Aplikacja zawiera, co warte podkreślenia, materiał niezbędny do nauki dla przyszłych kierowców aż czterech kategorii A, B, C i D (motocykle, samochody osobowe, ciężarowe i autobusy) i jest multimedialnym samouczkiem nie tylko zasad ruchu drogowego, ale również zbiorem zagadnień niezbędnych każdemu kierowcy na drodze. Całość jest zgodna z obowiązującym obecnie kodeksem drogowym.

Głównym celem aplikacji, która składa się z siedmiu części - Nauka, Kodeks drogowy, Animacje, Testy, Baza danych, Edytor testów i Plac manewrowy - jest nauczenie użytkownika zasad ruchu drogowego i przygotowanie do egzaminu z prawa jazdy. Zawartość tekstowa programu jest przedstawiona w postaci hipertekstu, co dzięki łączom i odnośnikom ułatwia naukę i umożliwia dogłębne poznanie wybranych zagadnień. Dostępny jest także słowniczek pojęć związanych z ruchem drogowym.

Nauka, kodeks drogowy i testy

Uczeń w trakcie nauki może dowolnie korzystać z kodeksu drogowego, w którym artykuły zostały pogrupowane tematycznie. W module "Nauka" omówione zostały wszystkie grupy znaków drogowych (pionowe, poziome, sygnalizacja świetlna), zasady pierwszeństwa przejazdu na poszczególnych typach skrzyżowań i przejazdów, prędkość i hamowanie oraz zachowanie na drodze (manewry, światła, zatrzymanie i postój, piesi). Znajdują się tutaj także praktyczne porady dotyczące technik kierowania pojazdem, działania poszczególnych elementów pojazdu oraz sposobów ich konserwacji i regulacji, a także sytuacji nietypowych jak wypadek czy uszkodzenie pojazdu. Omówienia są bogato ilustrowane grafikami, a także dużą liczbą animacji (dostępnych także bezpośrednio w module "AnimacjeÓ), przedstawiających zachowanie się kierowców w poszczególnych sytuacjach na drodze. Taki sposób prezentowania sytuacji drogowych jest bardziej klarowny niż klasyczne, książkowe "krzyżówki" ze strzałkami określającymi hipotetyczny ruch pojazdów.

Prawo jazdy 2000
Nabyte w ten sposób umiejętności, użytkownik może sprawdzić, przechodząc do modułu "Testy". W programie przewidziano dwa rodzaje testów: automatyczny i symulowany. Ten pierwszy to uproszczona wersja egzaminu, w której dopuszczalne są podpowiedzi. Użytkownik w przypadku wątpliwości może nacisnąć przycisk pomocy, a program wyświetli właściwe odpowiedzi. W trybie symulacji egzaminu, użytkownik ma określony czas na udzielenie prawidłowych odpowiedzi (tak jak na prawdziwym egzaminie - 18 minut), przy czym może zrobić tylko dwa błędy. Pytania mogą być generowane według ustalonego wcześniej porządku lub losowo.

O wynikach można dowiedzieć się dopiero po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania bądź po upływie określonego czasu. Warto dodać, że pytania w testach symulowanych są takie same jak na prawdziwym egzaminie, choć ze względów oczywistych, nie są pogrupowane w identyczne zestawy. Jednak dostępna w programie opcja edycji własnych zestawów pytań testowych umożliwia nie tylko dopisywanie własnych pytań, ale także utworzenie identycznych z oficjalnymi kompletów pytań.