Predator 2.0.1 Free Edition - karta dostępu na dysku USB

Nieupoważniony dostęp do stacji roboczych, zwłaszcza połączonych w sieć może doprowadzić do utraty ważnych danych. Aby zabezpieczyć pecety można skorzystać z kart kodowych utworzonych na dyskach USB.

Predator 2.0.1 Free Edition - karta dostępu na dysku USB

Predator 2.0.1

Predator to narzędzie służące do zabezpieczania dostępu do komputerów. Program przekształca dysk USB w kartę kodową, która jest niezbędna do pracy w systemie. Pecet działa do momentu, aż dysk podłączony jest do portu USB, po wyjęciu nośnika dostęp zostaje zablokowany. Korzystanie z klucza USB jest szybsze i wygodniejsze niż ręczne blokowanie stacji roboczej i odblokowywanie jej za pomocą hasła.

Aplikacja ma wbudowane zabezpieczenie przed wyłączeniem obsługującego ja procesu za pomocą kombinacji [CTRL ALT DEL]. Chroniona jest także przed użyciem nieautoryzowanej kopii klucza.

Zobacz również:

  • Pierwszy smartfon z Androidem i złączem Lightning

Próba uruchomienia zabezpieczonej stacji bez umieszczenia dysku-karty w porcie USB kończy się włączeniem alarmu. Informacja o nieautoryzowanym dostępie zapisywana jest logu aplikacji, może być też automatycznie przesłana do na konto w Tweeterze (wersja Professional). Jeżeli zgubisz klucz odblokowanie komputera będzie możliwe po podaniu hasła definiowanego podczas instalacji narzędzia.

Wersja Professional może za pomocą jednego klucza USB obsługiwać kilka komputerów, na przykład w domu i w pracy. Możliwe jest także wykorzystanie kilku kluczy do odblokowania jednego peceta. Program dostępny jest w angielskiej wersji językowej, ale nie wpływa to na jego obsługę. Do pracy w systemach 64-bitowych niezbędna jest 64 bitowa odmiana aplikacji, Wersja Professional Predatora kosztuje 30 dolarów.

Podstawowa wersja jest bezpłatna.

Pobierz: PREDATOR Free 2.1.0.476 32bit

Pobierz: PREDATOR Free 2.1.0.476 64bit