Premiera Sun Java Studio Enterprise 7

Ukazała się właśnie nowa wersja zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) firmy Sun Microsystems, zbudowanego na bazie platformy NetBeans.

Sun Java Studio Enterprise łączy w sobie narzędzia deweloperskie klasy biznesowej (enterprise-level) razem z produktami serwerowymi. Do środowiska dołączone są:

@ Sun Java System Application Server;

@ Sun Java System Web Server;

@ Sun Java System Portal Server;

@ Sun Java System Directory Server Enterprise Edition;

@ Sun Java System Access Manager;

@ Sun Java System Message Queue.

Pośród nowych funkcji i rozszerzeń znajdziemy w nim między innymi:

- modelowanie za pomocą UML, zarówno istniejących już standardów, jak i nowej wersji 2.0, której specyfikacja ma być w najbliższym czasie zakończona

- wbudowany profiler, za pomocą którego można łatwo znaleźć "wąskie gardła" w aplikacji;

- ułatwienia współpracy w grupie deweloperów. Za pomocą wbudowanego komunikatora, który potrafi podpowiadać dokończenia kodu oraz rozpoznawać i kolorować składnię Javy, XML i HTML, można na przykład wymieniać między sobą fragmenty kodu. Różne osoby mogą równocześnie pracować na różnych częściach tego samego pliku;

- narzędzia do poprawiania kodu (refactoring), a wśród nich przenoszenie i zmianę nazw klas, metod i zmiennych, odnajdowanie miejsc użycia klasy, metody lub zmiennej, czy też wyodrębnienie metody;

- nową wersję systemu pomocy - JavaHelp 2 - oferującą kilka usprawnień, jak choćby możliwość wydruku wielu tematów na raz (multi-topic printing);

- nowy wygląd zewnętrzny, usprawniony system zarządzania okienkami oraz znacznie rozszerzone możliwości edytora kodu;

- pełną integrację z systemami kontroli wersji: PVCS, Microsoft Visual SourceSafe (VSS) i CVS;

- i wiele innych...

Ze strony koncernu Sun można pobrać 90-dniową wersję testową nowego produktu. Dostępna jest ona na platformy Windows i Solaris.

Przegląd najważniejszych funkcji


Zobacz również