Premiera szóstki

Zmiany wprowadzone w najnowszym wydaniu Adobe Premiere 6.0 są ważne z dwóch powodów: pierwszy to otwarcie na cyfrową technologię zapisu obrazu DV, natomiast drugi - nie mniej istotny - to obsługa internetowych formatów wideo oraz wiele nowych rozszerzeń, udogodnień i sprawdzonych rozwiązań Adobe.

Zmiany wprowadzone w najnowszym wydaniu Adobe Premiere 6.0 są ważne z dwóch powodów: pierwszy to otwarcie na cyfrową technologię zapisu obrazu DV, natomiast drugi - nie mniej istotny - to obsługa internetowych formatów wideo oraz wiele nowych rozszerzeń, udogodnień i sprawdzonych rozwiązań Adobe.

Jest nareszcie pełna obsługa cyfrowych urządzeń DV z całkowitą kontrolą parametrów pracy, które mogą być indywidualnie ustawiane dla każdego modelu. Premiere 6.0 obsługuje wszystkie dostępne urządzenia DV komunikujące się z komputerem przez złącze IEEE1394 (FireWire/i.LINK). Kamera DV podłączona (i włączona) staje się natychmiast dostępna dzięki obsłudze interfejsu OHCI, który zapewnia prawidłową współpracę i definiuje standard komunikacji z urządzeniami cyfrowymi działającymi pod kontrolą Windows.

Z zapewnieniem wysokiej jakości filmów wiąże się obsługa różnych formatów pikseli, a standard studyjny zakłada, że punkty obrazu mają współczynnik proporcji różny od jedności. Premiere 6.0 rozpoznaje więc wszystkie formaty stosowane w DV, łącznie z trybem Widescreen, przy czym na ekranie monitora obraz wyświetlany jest zawsze w postaci niezniekształconej, co oznacza, że może być spłaszczony lub wyciągnięty, ale za to zawsze ostry i wyraźny.

Bardzo wygodną funkcją, rzadko spotykaną w prostszych programach do edycji, acz coraz bardziej pożądaną, jest podgląd efektów pracy w trakcie edycji, i to pełnej jakości. W Premiere 6.0 jest to możliwe dzięki bardzo szybkim mechanizmom renderującym efekty i przejścia w czasie rzeczywistym.

Podczas przechwytywania obrazu Premiere 6.0 dynamicznie dopasowuje się do zapisanych charakterystyk urządzeń DV, zapewniając tym samym największą wydajność i wysoką precyzję tego procesu. Podobnie jak w poprzednich wersjach parametry projektu przechowywane są w plikach ustawień (Presets), które teraz przechowują także informacje o urządzeniach DV, takie jak kompresja, liczba klatek na sekundę, jakość dźwięku (12/16 bitów) czy wymiary obrazu. Sterowanie kamerą DV odbywa się oczywiście "spod" programu z pełną dokładnością co do klatki. W każdym momencie dostępne jest okno ustawień przechwytywania, które pozwala sprawdzić lub zmienić domyślny folder dla klipów, parametry kontrolne urządzenia DV i ustawienia przechwytywania obrazu. Natomiast zadaniem karty Logging jest ułatwienie identyfikacji nowych klipów (zamiast nazw tymczasowych, można wpisać od razu własne, a także dołączyć komentarz), ustawianie markerów początku i końca klipu oraz przechwytywanie wsadowe wielu zdefiniowanych wcześniej sekwencji.

Możliwość eksportowania filmów do popularnych formatów stosowanych w Sieci pozwala tworzyć dynamiczne, mutlimedialnie bogate witryny WWW. Adobe Premiere 6.0 zawiera moduły, które zoptymalizują wysyłany materiał pod kątem najwyższej jakości i wydajności do określonych warunków pracy Sieci. Wśród obsługiwanych formatów znajdują się dwie wersje formatu QuickTime (Streaming i Progressive Download), RealG2 (Streaming i Web Download), Windows Media oraz standardowe AVI, MPEG1 i MP3. Jednak na szczególną uwagę zasługują dwa zaawansowane moduły eksportujące dane w formacie RealMedia i Windows Media, które powstały przy ścisłej współpracy odpowiednio RealNetworks i firmy Microsoft. Dzięki temu użytkownicy dysponują najbardziej precyzyjnymi narzędziami, które dopasowują strumienie danych do transmisji przez modemy analogowe 28,8/56 K, cyfrowe DSL, linie ISDN lub sieci LAN. Tak przygotowany materiał może być ściągany na bieżąco z Sieci lub odtwarzany lokalnie za pomocą programu RealPlayer / Windows Media Player.

Nowością są też Web Markers - specjalne znaczniki umieszczone w materiale filmowym, które pozwalają we wskazanych momentach wywoływać strony HTML. Jeżeli film jest odtwarzany na stronie internetowej, a jako ramkę docelową zdefiniowano fragment strony WWW, to w odpowiednich momentach w tej ramce mogą się pojawić objaśnienia lub ko-mentarze do filmu. W połączeniu z dynamicznym tworzeniem stron HTML daje to prawie nieograniczone możliwości prezentacji informacji!

Adobe Premiere 6.0 dysponuje zaawansowanym mikserem, który pozwala w czasie rzeczywistym regulować wzmocnienie ścieżki (lub grupy ścieżek) oraz ustalać kierunki (dźwięk panoramiczny) i równowagę między kanałami. Pozwala ułożyć wstępny scenariusz filmu (storyboard) a za pomocą funkcji Automate to Timeline zbudować cały projekt - automatycznie umieścić klipy, ścieżki audio, efekty i przejścia w docelowym trybie timeline. Program ma także, znane już z Photoshopa 5, okienko History (99 UnDo), palety efektów z After Effects, wizualną konfigurację GUI, przeglądarkę parametrów projektu/programu/pliku i wiele jeszcze innych, mniej widocznych, ale istotnych, ulepszeń.