Prestiż, tytuły i sława

Jak co roku, przeprowadziliśmy elektroniczną ankietę wśród dziennikarzy i redaktorów wydawnictwa IDG Poland. Trzydziestu jeden zaproszonych do głosowania specjalistów wybierało zwycięzców spośród aż 650 nominowanych produktów, które oprócz wysokich pozycji w naszych redakcyjnych testach wyróżniały się także dużą funkcjonalnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami i technologiami - dlatego trafiły do naszego rankingu. Te najlepsze w 130 kategoriach sprzętowych, oprogramowania, technologii i usług IT wyróżniamy tytułem Produkt Roku 2003 PC World. Wybraliśmy też Firmę Roku 2003 oraz przyznaliśmy należne tytuły honorowe.

Jak co roku, przeprowadziliśmy elektroniczną ankietę wśród dziennikarzy i redaktorów wydawnictwa IDG Poland. Trzydziestu jeden zaproszonych do głosowania specjalistów wybierało zwycięzców spośród aż 650 nominowanych produktów, które oprócz wysokich pozycji w naszych redakcyjnych testach wyróżniały się także dużą funkcjonalnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami i technologiami - dlatego trafiły do naszego rankingu. Te najlepsze w 130 kategoriach sprzętowych, oprogramowania, technologii i usług IT wyróżniamy tytułem Produkt Roku 2003 PC World. Wybraliśmy też Firmę Roku 2003 oraz przyznaliśmy należne tytuły honorowe.

Prestiż, tytuły i sława

Procent pierwszych miejsc

Wyniki są bardzo interesujące, czasem zaskakujące, a w niektórych przypadkach wręcz sensacyjne. Z rankingu dowiesz się, co warto było lub jeszcze przez jakiś czas warto będzie kupić. Przepustkę do rynkowego sukcesu zwycięzcy tego rankingu mają, naszym zdaniem, w kieszeni.

Kierując się sprawdzoną zasadą przeprowadzania rankingu wśród osób zawodowo zajmujących się konsumenckimi produktami branży IT, skierowaliśmy ankietę do wybranych dziennikarzy i redaktorów wszystkich czasopism naszego wydawnictwa. Głosowało 31 osób, a ich głosy otrzymały wagę 60 procent. Ośmiu dziennikarzy specjalizujących się w określonych dziedzinach otrzymało dodatkowe głosy z wagą 25 procent.

Prestiż, tytuły i sława

Panteon gwiazd - sprzęt, firmy, usługi i technologie

Trzyosobowe jury rankingu (redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego i wybrany specjalista praktyk w danej dziedzinie) dysponowało dodatkowymi głosami, ale z wagą 10 procent. Aby zminimalizować subiektywizm ocen, dodatkowe głosy, z wagą tym razem 10 procent, otrzymali testerzy sprzętu i oprogramowania, ale tylko w tych asortymentach, w których się specjalizują. Stąd absolutna liczba głosów nie mogła być i nie była podstawą do określenia miejsca w rankingu. Była nią wyłącznie liczba (procent) punktów zdobytych w danej kategorii. Dodatkowe kryterium wyboru stanowiła liczba zdobytych pierwszych miejsc. Procentowe wyniki tegorocznego rankingu nie mogą być zatem odniesione do wyników z roku ubiegłego. Również w tym roku zastosowaliśmy dodatkową miarę jakości produktu, czyli iloczyn (j) zdobytych punktów (p) i liczby osób głosujących (l) na dany produkt: j=pl.

Duża wartość (j) jest więc wynikiem nie tylko dobrej oceny produktu, wyrażającej się miejscem na podium (liczbą punktów), ale i jego popularności i/lub świadomości marki, wyrażonej liczbą oddanych na niego głosów.

Prestiż, tytuły i sława

Panteon gwiazd - oprogramowanie

W każdej kategorii głosujący mieli określić, które z czterech, pięciu lub maksymalnie sześciu produktów w danej kategorii, nominowanych przez dziesięciu dziennikarzy-specjalistów, zajmą miejsca na podium, przyznając im odpowiednio miejsce I, II bądź III. (Uwaga! W elektronicznym arkuszu ankiety głosujący podawali miejsca na podium, a nie punkty!) Po zsumowaniu głosów z ankiet (w tym SMS-owych) i głosów dodatkowych z wyżej podanymi wagami, przeliczono je na wartości względne, odniesione do całkowitej liczby głosów w danej kategorii.

Aby lepiej przedstawić opinię rynku o ofercie producentów swój Produkt Roku 2003 wybierali również nasi Czytelnicy! W niektórych kategoriach łatwo było przewidzieć zgodność ocen dziennikarzy-specjalistów z ocenami uzyskanymi głosami dokładnie 2202 Czytelników, ale w kategoriach tzw. niszowych, czyli produktów mniej popularnych na rynku, oczekiwaliśmy bardziej zróżnicowanych ocen. I tak było, zwłaszcza w kategoriach, w których rzadko przeprowadzaliśmy testy redakcyjne.

Publikowane w naszym miesięczniku wyniki tzw. dużych, wieloaspektowych testów co najmniej dziesięciu urządzeń zapadły głęboko w pamięć naszych Czytelników, co wyraźnie pokazują rezultaty ankiet w wielu kategoriach. To dla nas, oczywiście, duża satysfakcja, bo niezbicie wskazuje na opiniotwórczy charakter PC Worlda. Nasze hasło "PCWK - czytasz i wiesz więcej" pozostaje zatem aktualne.

Prestiż, tytuły i sława

Firma roku 2003 w kategorii oprogramowanie

Tak jak w roku ubiegłym, niektóre produkty zwyciężyły bezapelacyjnie, z dużą przewagą nad zajmującymi II i III miejsca, w innych przypadkach konkurencja była bardzo wyrównana (już nawet na etapie nominacji), więc i różnice między medalistami okazały się minimalne - wygrać jednak ktoś musiał.

Nie nominowaliśmy produktów w tych kategoriach, w których nie mogliśmy sformułować w miarę jednoznacznych kryteriów oceny poszczególnych produktów i/lub w których nie przeprowadziliśmy w 2002 roku testów lub przeglądów redakcyjnych.

Oprócz głosowania na firmy nominowane w kategorii "Firma roku" - głosujący typowali pięciu producentów, którzy najbardziej "zaistnieli" na rynku (dzięki wprowadzeniu nowej technologii, dużej liczby nowych modeli, nowych wersji produktów, dzięki zwycięstwom w testach itd.).

W tym roku również przyznaliśmy wyróżnienie: Firma Roku 2003 PCWK Tytuł Honorowy. Otrzymała go Telekomunikacja Polska S.A., w szczególności za dynamiczne i szerokie wdrażanie technologii internetowej Neostrada.