Prezentacja multimedialna krok po kroku


1. Kreatory i szablony

Tworzenie prezentacji na podstawie gotowego szablonu bądź za pomocą kreatora jest prostsze i szybsze niż samodzielne definiowanie wyglądu wszystkich slajdów. Liczba szablonów dostępnych w programach i w Internecie gwarantuje, że każdy pokaz może być niepowtarzalny.

PowerPoint

Prezentacja multimedialna krok po kroku

Szablony PowerPointa podzielone zostały na dostępne w programie i na witrynie Office’a.

1.Aby skorzystać z szablonów PowerPointa, kliknij kartę Plik na wstążce i wybierz polecenie Nowe. Górny wiersz zawiera obiekty dostępne w programie.

Jeżeli klikniesz Pusta prezentacja, do aplikacji zostanie przeniesiony jeden pusty slajd. Szablony ukryte są pod poleceniem Przykładowe szablony. Możesz również użyć

2. Po otworzeniu folderu z szablonami bądź motywami wystarczy kliknąć dwukrotnie na wybrany, by przenieść go do PowerPointa. Jeżeli nie satysfakcjonuje cię wybór, cofnij się do poprzedniej strony, klikając Strona główna.

Prezentacja multimedialna krok po kroku

Jeden z szablonów prezentacji dostępny w PowerPoincie.

Wybierz jedną z kategorii w dolnej części okna, na przykład Prezentacje, a następnie jedną z prezentacji. Zawierają one wzory gotowych wystąpień z pojedynczymi elementami do wypełnienia. Szeroka oferta motywów znajduje się w kategoriach Slajdy z motywami i Slajdy z zawartością.

3. Podgląd danego elementu widoczny jest w prawej części okna. Po dokonaniu wyboru kliknij Pobierz.

Impress

1. Po uruchomieniu OpenOffice.org wybierz Prezentacja. Jeżeli program już działa, kliknij menu Plik, Nowy i Prezentacja. W pierwszym oknie kreatora zaznacz Na podstawie szablonu. Wskaż na liście poniżej styl prezentacji. Jeżeli zaznaczysz pole Podgląd w oknie, powyżej zostanie wyświetlony podgląd szablonu. Wybierz Dalej.

2. Wskaż tło prezentacji. Możesz od razu poinformować program, w jaki sposób będzie prezentowana gotowa praca. Do wyboru masz między innymi folię, ekran czy papier. Kliknij Dalej. Na tym etapie możesz również zdefiniować przejścia pomiędzy poszczególnymi slajdami. Dostępne są po rozwinięciu listy Efekt. Czas trwania efektu określisz poniżej na liście Szybkość. Regulowana jest także długość wyświetlania slajdu oraz wielkość przerwy między odsłonami. Jeżeli chcesz zmienić domyślne ustawienia tych parametrów, zaznacz pole Automatycznie w sekcji Wybierz typ prezentacji.

3. W kolejnym kroku uzupełnij informacje o prelegencie oraz temacie wykładu. Zostaną one automatycznie umieszczone na slajdach. Możesz jeszcze wykasować z prezentacji niektóre slajdy, wystarczy usunąć zaznaczenie z pola widocznego obok tytułu każdego z nich. Aby wygenerować szablon, kliknij Utwórz.