Prezentacja multimedialna krok po kroku


2. Operacje na slajdach

Slajd jest podstawowym elementem prezentacji. Wprawdzie można samemu opracowywać układ każdej planszy, ale warto korzystać ze zdefiniowanych w programach. Gwarantuje to odpowiednią wielkość poszczególnych elementów oraz prawidłowy dobór proporcji.

PowerPoint

Prezentacja multimedialna krok po kroku

Dodawanie do slajdów obiektów graficznych, multimedialnych czy tekstów jest bardzo proste.

1. Aby dodać do prezentacji slajd, kliknij prawym przyciskiem myszy w lewej części okna na slajd, pod którym ma się pojawić kolejna plansza. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Nowy slajd. Inną metodą jest kliknięcie lewym przyciskiem pod danym slajdem i wciśnięcie klawisza Enter. Możesz też użyć przycisku Nowy slajd na karcie Narzędzia główne.

2. Zaznacz kliknięciem nową planszę. Jej układ zmienisz, rozwijając listę Układ na Wstążce. Do wyboru masz dziewięć szablonów. Zawartość można zdefiniować również w trakcie dodawania slajdu. W tym celu wystarczy rozwinąć listę umieszczoną pod przyciskiem Nowy slajd.

3. Po wstawieniu slajdu uzupełnij jego zawartość. Jeżeli klikniesz wyświetlany napis, na przykład Kliknij, aby wstawić tekst, umieścisz na slajdzie hasło tekstowe. Klikając w centralnej części obiektu jeden z elementów graficznych, możesz szybko umieścić na planszy grafikę, wykres, dodać plik filmowy czy tabelę.

4. Zmiany tła dokonasz po kliknięciu prawym przyciskiem myszy poza obiektami i wybraniu polecenia Formatuj tło. Możesz zdecydować się na wypełnienie pełne, gradientowe, użyć jako tła deseni czy pliku graficznego. Jeżeli chcesz by wszystkie slajdy miały jednakowe tło, kliknij Zastosuj do wszystkich. Zamknij okno przyciskiem Zamknij.

5. Ogólny wygląd slajdów można jeszcze zmodyfikować na karcie Projektowanie. Ustawisz tu motyw całej prezentacji (umieszczenie kursora nad jednym z motywów powoduje uruchomienie podglądu na aktywnej planszy), zmienisz kolorystykę, używane czcionki, style tła. Po kliknięciu Orientacja slajdu przełączysz sposób wyświetlania na pionowy bądź poziomy. Funkcja Ustawienia strony służy określeniu, w jaki sposób będzie wyświetlana prezentacja - na ekranie komputera, za pomocą rzutnika, w formacie panoramicznym, czy też jest przeznaczona do druku.

Impress

Prezentacja multimedialna krok po kroku

Formatowanie slajdów w programie Impress.

1. Polecenie wstawiania nowej planszy (Nowy slajd) funkcjonuje prawie tak samo, jak w PowerPoincie. Ukryte jest pod prawym przyciskiem myszy bądź w menu Wstaw i Slajd. Nie działa jedynie sztuczka z klawiszem [Enter]. Impress oddaje do dyspozycji użytkownika bibliotekę 25 szablonów. Dla różnych typów obiektów przygotowany jest osobny wzorzec. Aby z nich skorzystać, zaznacz slajd w lewej części okna, a następnie w prawej części wybierz sekcję Układ i kliknij jeden z przykładów.

2. Zawartość uzupełnia się tak, jak poprzednio. Odpowiednie wartości bądź tekst wpisuje się po kliknięciu danego obiektu. Elementy, które można umieścić w prezentacji, dostępne są w menu Wstaw. Nieco inaczej definiuje się tło slajdów. W tym celu rozwiń menu Format i wybierz polecenie Strona. Przejdź na kartę Tło. Na liście Wypełnienie wskaż, czy chcesz użyć koloru, gradientu czy mapy bitowej. Po dokonaniu wyboru zdefiniuj pozostałe parametry i kliknij OK. Jeżeli chcesz by nowe tło zostało użyte w całej prezentacji, wybierz Tak, w przeciwnym razie Nie.