Prezentacja multimedialna krok po kroku


3. Przejścia, animacje i efekty

Komputer daje możliwości, których nie można uzyskać w tradycyjny sposób. Przejścia pomiędzy slajdami, animacje obiektów w prezentacji czy efekty specjalne ubarwiają pokaz, przyciągają uwagę i ułatwiają zapamiętywanie. Pod warunkiem, że ich nie nadużywasz.

PowerPoint

Prezentacja multimedialna krok po kroku

Dodatkowe animacje i efekty ruchu oferowane przez PowerPointa ukryte są w oknach dialogowych.

1. Przejścia pomiędzy slajdami definiuje się na karcie Przejścia. Poszczególne efekty zostały zebrane w sekcji Przejście do tego slajdu. Aby z nich skorzystać, zaznacz jedną z plansz, a następnie wybierz przejście. Pamiętaj, że dotyczy ono zawsze przejścia z poprzedniej, do zaznaczonej karty. Kliknięcie uruchamia automatycznie pogląd. Jeżeli chcesz zobaczyć efekt, jeszcze raz kliknij przycisk Podgląd. Po rozwinięciu listy Opcje efektu możesz zdefiniować parametry dodatkowe. Ich liczba różni się w zależności od typu wybranego przejścia. Możesz również określić czas trwania i dodać dźwięk - wybierzesz go z listy Dźwięk. Jeżeli zaznaczysz opcję Przy kliknięciu myszą, kolejne slajdy będą pojawiały się dopiero po kliknięciu. Aby zastosować wybrany efekt do wszystkich slajdów, wybierz Zastosuj do wszystkich. Warto w całej prezentacji użyć jednego efektu, a dla podkreślenia ważności kluczowych slajdów użyć innego.

2. Kliknij kartę Animacje, by wprawić w ruch poszczególne obiekty na slajdzie. Zaznacz dany obiekt i rozwiń listę w sekcji Animacja. Wystarczy umieścić kursor myszy nad jedną z pozycji, by zobaczyć podgląd. Po wybraniu efektu można zmienić jego parametry, klikając Opcje efektu. Kolejną animację dodasz za pomocą Dodaj animację. Jeden obiekt może mieć ich przypisanych kilka. Możesz również definiować czas trwania, sposób uruchomienia czy kolejność. Warto zwrócić uwagę, że na głównej liście zostało umieszczonych jedynie kilkanaście animacji. Dodatkowe ukryte są pod poleceniami: Więcej efektów wejścia, Więcej efektów wyróżnienia, Więcej efektów wyjścia i Więcej ścieżek ruchu.

Impress

Prezentacja multimedialna krok po kroku

Animacje Impressa nie ustępują niczym tym z PowerPointa.

1. Aby skonfigurować przejścia między slajdami, zaznacz planszę, a następnie kliknij sekcję Przejście slajdu w prawej części okna programu na panelu Zadania. Wskaż jeden z efektów na liście Zastosuj do wybranych slajdów. Podgląd zostanie uruchomiony automatycznie. Jeżeli nie, zaznacz opcję Podgląd automatyczny u dołu okna. Poniżej listy możesz ustawić szybkość odtwarzania efektu oraz dodać do niego dźwięk. Zdefiniujesz także sposób uruchomienia przejścia. Jeżeli chcesz zastosować wybrany efekt do wszystkich slajdów, użyj przycisku Zastosuj do wszystkich slajdów.

2. Animacje definiuje się w sekcji Animacja niestandardowa. Rozwiń ją i zaznacz obiekt na slajdzie. Kliknij przycisk Dodaj, by dodać efekt. Na kartach dedykowanego okna zostały rozmieszczone animacje wejściowe i wyjściowe, wyróżnienia oraz ścieżki ruchu. Na liście u dołu można ustawić czas trwania wybranych. Zaznacz efekt i kliknij OK, aby dodać kolejny, użyj przycisku Dodaj, modyfikację przeprowadza się po kliknięciu Zmień. Dodatkowe opcje można ustawić, klikając dwukrotnie ikonę animacji w oknie zadań bądź przycisk z trzema kropkami ... Zdefiniujesz tu sposób uruchomienia, akcję po zakończeniu animacji czy jej kierunek. Kolejność odtwarzania poszczególnych efektów modyfikuje się za pomocą strzałek Zmiana kolejności.