Prezes Streżyńska - legalna czy nielegalna?

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej powołuje premier, po przedstawieniu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji trzech kandydatur. I tak było z Anną Streżyńską, którą na stanowisko szefowej UKE powołał w maju zeszłego roku ówczesny premier Kazimierz Marcinkiewicz. Tyle że Streżyńskiej nie było na liście przedstawionej przez KRRiT. Marcinkiewicz przekonywał wówczas, że prawo mówi o powołaniu prezesa po przedstawieniu kandydatur, a nie z ich grona - pisze Gazeta.pl.

W poniedziałek po raz drugi Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który rozpatrywał sprawę dotyczącą udostępniania przez TP SA kanalizacji teletechnicznej tak, by swoje kable mogli w niej kłaść inni operatorzy, uznał, że prezes UKE został powołany niezgodnie z prawem. Należy jednak pamiętać, że wcześniej legalności nie zakwestionowały zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny jak i Sąd Najwyższy, który utrzymał w mocy decyzję prezesa UKE nakładającą karę 1 mln zł na TP S.A., uznając tym samym prezesa UKE za stronę postępowania.