Prezydent z SMS-ów

Przeprowadzone wczoraj przez PBS sondaże wyborcze były wspomagane unikatowym systemem transmisji danych - ERA GSM.

ERA GSM opracowała specjalny system wspomagający przygotowywanie wczorajszych sondaży wyborczych. Przedstawiciele operatora utrzymują, iż było to unikalne na skalę światową zastosowanie technologii przesyłania danych z wykorzystaniem usług SMS.

Ponad 600 ankieterów pracujących przy lokalach wyborczych sopockiej Pracowni Badań Społecznych wyposażono w telefony komórkowe udostępnione przez ERA GSM. Za pomocą usługi SMS przesyłali oni raporty o deklarowanych przez wyborców w ankietach głosach na poszczególnych kandydatów. Co dziesiąta osoba, biorąca udział w głosowaniu, była proszona o (anonimowe) podanie informacji nt. oddanego głosu. Za pomocą telefonów komórkowych ankieterzy przesyłali raporty pod specjalny numer serwera operatora, gdzie odpowiednia aplikacja zajmowała się precyzyjnym zestawianiem danych.

Dzięki specjalnemu oprogramowaniu oraz systemowi odpowiednich kodów wyeliminowano ryzyko ewentualnych pomyłek. Jeżeli ankieter przesłał raport zawierający błąd, zainstalowany na serwerze system uniemożliwiał przyjęcie zestawienia i powiadamiał konkretnego ankietera o konieczności zweryfikowania danych oraz ponownego przesłania raportu. Zastosowanie odpowiedniego modelu meldunków i systemu kodów uniemożliwiało także jakąkolwiek ingerencję strony trzeciej, nawet jeśli posiadałaby ona informacje o numerze centrum (serwera).

Z centrum operatora zestawienia trafiały do Pracowni Badań Społecznych, skąd na bieżąco były przesyłane do studia wyborczego Telewizji Polskiej. W czasie trwania wyborów ankieterzy przesłali ponad 50 tys. wiadomości SMS.


Zobacz również