Problem wykres wynik

Wyobraźmy sobie zintegrowany pakiet - połączenie ukierunkowanego na tworzenie dokumentów technicznych profesjonalnego edytora tekstów z zaawansowanym systemem do przeprowadzania obliczeń i z pakietem do tworzenia wykresów. Takim "kombajnem" dla naukowców, inżynierów, studentów i, coraz częściej, uczniów jest już od dość dawna MathCAD - teraz w wersji 2000 - produkt niemal doskonały...

Wyobraźmy sobie zintegrowany pakiet - połączenie ukierunkowanego na tworzenie dokumentów technicznych profesjonalnego edytora tekstów z zaawansowanym systemem do przeprowadzania obliczeń i z pakietem do tworzenia wykresów. Takim "kombajnem" dla naukowców, inżynierów, studentów i, coraz częściej, uczniów jest już od dość dawna MathCAD - teraz w wersji 2000 - produkt niemal doskonały...

Problem wykres wynik
Pojawienie się MathCAD-a postawiło w trudnej sytuacji firmę SPSS - odwiecznego rywala MathSoftu. Teraz pakiety SPSS Systat i SigmaPlot mogą nie utrzymać przypisywanej im pozycji liderów, zwłaszcza że ich przewaga była minimalna i wynikała nie tyle ze strony merytorycznej, a z trudności użytkowników MathCAD-a w przyzwyczajeniu się do pracy "naturalnej". Całkowita interaktywność i brak narzuconych ograniczeń, np. siatki zdefiniowanych komórek arkusza kalkulacyjnego, ramek do wykresów, pełna integracja algorytmu, obliczeń, wyników, grafiki wykresów, sporządzania tablic i raportów oraz "ubierania" tego wszystkiego w formę końcowego dokumentu do publikacji po prostu onieśmielał.

Filozofia programu oparta jest na szkicowniku ze swobodnym dostępem (piszemy na ekranie w dowolnym miejscu - jak w bazach free-form), który dodatkowo "rozumie" naturalną notację matematyczną (zamiast programowania liniowego lub inaczej liniowego wprowadzania programu programu). Właśnie naturalna notacja sprawia, że czas nauki posługiwania się MathCAD-em jest krótki.

Problem wykres wynik

Pływających narzędziowych okien dialogowych jest całkiem sporo.

Rozwiązywanie nawet bardzo skomplikowanych problemów nie wymaga od użytkownika MathCAD-a znajomości języków programowania. Jedyne "programowanie" to pisanie skryptu automatyzującego sposób rozwiązania problemu przez sekwencyjne wykonywanie poszczególnych operacji. W skrypcie można użyć niemal dowolnych (z wbudowanych do pakietu) funkcji, operatorów i bibliotek predefiniowanych algorytmów. Strukturę miniprogramu buduje się przy wykorzystaniu ściśle określonych poleceń sterujących tworzeniem pętli, skoków warunkowych oraz wywołujących zagnieżdżone procedury, a także rozkazy kontroli, obsługi błędów i wykonania skryptu.

Dzięki naturalnej filozofii działania MathCAD 2000 oferuje wysoką funkcjonalność i właściwości, które umożliwiają precyzyjne rozwiązywanie i analizowanie wielu problemów technicznych. Zaawansowane możliwości obliczeniowe i wizualizacyjne pozwalają na szybki i pełny wgląd w istotę problemu, a wbudowana nowoczesna technologia IntelliMath inteligentnie automatyzuje najczęściej przeprowadzane operacje.

Problem wykres wynik
Program pozwala integrować w jednym arkuszu (ekran jest tu odpowiednikiem kartki papieru) zarówno tekst, jak i symbole matematyczne oraz grafikę, ułatwiając tym samym wizualizowanie, ilustrowanie i opatrywanie komentarzami wszelkich obliczeń. "Żywy", interaktywny engine interfejsu natychmiast automatycznie uaktualnia wyniki, dokonując stosownych przeliczeń "w locie".

Czy jest to program dla każdego? Nareszcie tak! Z rozsądnie zróżnicowanym merytorycznie i cenowo systemem trzech wersji powinien trafić do szerokiego kręgu odbiorców: wersja Standard za ok. 100 dolarów pozbawiona wprawdzie solwera równań różniczkowych wystarczy uczniom szkół średnich, natomiast wersja Professional (za prawie 500 dolarów) zawiera dodatkowo lekką wersję programu do grafiki prezentacyjnej - MathSoft Axum LE oraz parametryczny program CAD SmartSketch firmy Intergraph.

Problem wykres wynik

Obiektowy tor przetwarzania i wizualizacji danych.

Ostatnio wprowadzona 1000-dolarowa wersja Premium warta jest swej nazwy i ceny. Poza wymienionymi modułami w pełnych wersjach zawiera dodatkowy pakiet Expert Solver Solution Pack, z którym można rozwiązać wszystko nierozwiązywalne. Każda z wersji ma jednak cechę, która czyni z MathCAD-a program unikalny. Elastyczność i możliwości zaawansowanego, specjalizowanego języka programowania przy jednoczesnym zachowaniu łatwości obsługi jak zwykłego arkusza kalkulacyjnego.

<HR>

MathCAD oblicza wszystko, co daje się zapisać w postaci jakiegokolwiek algorytmu: dokładnie, metodami numerycznymi lub symbolicznymi. Dotyczy to zwłaszcza pochodnych i całek. Oblicza funkcje trygonometryczne, hiperboliczne, wykładnicze i Bessela, wyznacza wartości wielomianów, przeprowadza aproksymacje i wygładzanie danych. Używa aż 68 funkcji statystycznych do testowania hipotez i analizy danych oraz 13 solwerów do rozwiązywania równań różniczkowych, ich układów lub tzw. zagadnień brzegowych. Przeprowadza operacje na macierzach, rozwiązuje problemy algebry liniowej, wykonuje optymalizację rozwiązania dla danych z warunkami początkowymi i ograniczeniami lub bez, automatycznie konwertuje jednostki itd. To jednak tylko część z palety możliwości MathCAD-a, bo wymienienie ich tu wszystkich skończyłoby się...przepisaniem MathCAD Reference! MathCAD-a można przywołać z procesora tekstu, arkusza, w tym z Excela, z Matlaba (wersje 4 i 5), z dowolnej aplikacji z danymi ASCI, a także z programów typu CAD. Dzięki obsłudze OLE2, ActiveX i zapisie do HTML jest to program otwarty na świat. Równie otwarte są jego zasoby biblioteczne funkcji, wykresów, algorytmów. Do każdego z nich można dopisywać własne specyficzne (np. dla danej dziedziny) i przywoływać jedną nazwą, kiedy będą potrzebne.

<HR>

W wersji Professional jest też moduł MathConnex pozwalający wykonywać złożone obliczenia z użyciem programowania obiektowego. W zbudowanym w sposób wizualny schemacie przetwarzania można wczytać dane źródłowe na przykład z Excela, przetworzyć je przez kolejny blok zapisany jako obiekt MathCAD-a (jest to np. wcześniej utworzony w arkuszu MathCAD-a algorytm), dalej przepuścić przez dowolne (z wbudowanych do MathConnexa) filtry, statystki, regresje, aby w końcu przedstawić na wykresie obrazującym stan danych w dowolnym punkcie toru. W każdym miejscu można też dołączyć dowolny skrypt poleceń, przez "tortury" którego można przetworzyć aktualny zbiór danych.