Problem z odpadami

Krajowa Izba Gospodarcza ocenia, że Polska w najbliższych latach nie spełni wymogów Unii Europejskiej dotyczących odzysku i recyklingu odpadów.

Na 2006 rok dla przedsiębiorców działających w Polsce poziomy odzysku i recyklingu odpadów zostały określone na 43%, a na przyszły na 50%.

KIG ocenia, że w tym roku Polska nie będzie w stanie wyselekcjonować i przetworzyć 100-200 ton odpadów opakowaniowych podzielonych na kategorie: szkło, metal, plastik, papier, co oznacza, że nie wywiąże się z obowiązku odzysku odpadów.

Przedstawiciele KIG szacują również, że do 2014 roku do wypełnienia obowiązku ustawowego zabraknie 400-500 ton odpadów opakowaniowych, głównie z powodu niewystarczającej zbiórki selektywnej śmieci.

Ok. 40% polskich gmin segreguje śmieci, ale zdaniem przedstawicieli KIG, efektywność i jakość tych działań jest niska.

Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani wsparciem budowy systemu odzysku i recyklingu, proponują utworzenie Narodowego Programu Odzysku Opakowań. Za niewykonanie obowiązków związanych z odzyskiem odpadów Polsce grożą restrykcje ze strony UE: kary finansowe ograniczenia w korzystaniu z unijnych funduszy pomocowych i strukturalnych.