Problemy z USB


8. Urządzenie Hi-Speed działa za wolno

Problem. Według informacji w programie Informacje o systemie (patrz poprzednia porada) twój pecet jest wyposażony w porty USB 2.0 Hi-Speed. Komputer ma kilka gniazd USB i chciałbyś ustalić, które z nich obsługuje standard Hi-Speed.

Rozwiązanie. Jeśli płyta główna oferuje standard USB 2.0 Hi-Speed, zasadniczo powinny go obsługiwać wszystkie gniazda USB. W praktyce maksymalna wydajność zależy jednak od sposobu podłączenia interfejsu USB na płycie z konkretnym gniazdem. W niektórych komputerach (zwłaszcza starszych) gniazda usytuowane na przedniej ścianie obudowy są podłączone kablem USB 1.1. Nawet jeżeli kontroler na płycie udostępnia USB 2.0, gniazdo zapewnia w tym wypadku transfer USB 1.1. Aby sprawdzić maksymalne osiągi portów USB, musisz podłączać sprzęt USB kolejno do każdego z nich. Najprościej zrobisz to za pomocą kieszonkowego dysku USB, który na pewno obsługuje standard USB 2.0. Jeśli po włożeniu go do gniazda Windows XP zakomunikuje, że podłączyłeś urządzenie USB o wysokiej wydajności do portu USB o niskiej wydajności, masz do czynienia z powolnym gniazdem 1.1. Brak takiego ostrzeżenia sygnalizuje szybki port USB 2.0.

9. Sprzęt USB obniża wydajność innego urządzenia USB

Problem. Zgodnie ze specyfikacją producenta, twoje urządzenie USB (np. skaner) jest wyposażone w interfejs USB 2.0. Dotychczas byłeś zadowolony z jego wydajności, ale od chwili, gdy podłączyłeś drukarkę do sąsiedniego portu USB, skaner działa znacznie wolniej niż zwykle.

Rozwiązanie. W niektórych (raczej w starszych) komputerach porty USB działają parami. O prędkości transmisji decyduje wówczas nie szybsze, lecz wolniejsze z podłączonych urządzeń. Jeśli drukarka nie obsługuje standardu USB 2.0 Hi-Speed, siłą rzeczy spowalnia sąsiadujący sprzęt USB (w naszym przykładzie - skaner). W tej sytuacji uzyska tylko taką wydajność, jak drukarka. Połączenie odmiennych typów USB działa zawsze na niekorzyść szybszego z urządzeń. Aby rozwiązać problem, rozdziel sprzętową parę, podłączając powolną drukarkę z przodu komputera, a szybki skaner do jednego z tylnych portów USB.

Rozruch systemu z dysku USB

10. System nie wczytuje się z dysku USB

Problem. Kupiłeś komputer bez stacji dysków. Przyzwyczaiłeś się wykonywać określone operacje (np. aktualizację BIOS-u) zawsze za pomocą dyskietki. Teraz jesteś zdany na kieszonkowy dysk USB, jednak nie udaje ci się z niego uruchomić systemu operacyjnego.

Rozwiązanie. Najpierw sprawdź, czy BIOS twojego peceta dopuszcza dysk USB jako nośnik danych, z którego można wczytać system. Włóż w tym celu kieszonkowy dysk do portu USB, po czym przywołaj menu BIOS-u. Ustaw w nim dysk USB jako pierwszy nośnik, na którym komputer ma poszukiwać systemu operacyjnego. Stosowne polecenie to przeważnie First Boot Device i znajduje się w menu Advanced Bios Features. Należy wybrać w nim nazwę dysku USB lub opcję typu USB-HDD. Jeśli BIOS nie udostępnia podobnej funkcji, spróbuj zaktualizować go z poziomu Windows - to zwykle pomaga rozwiązać opisywany problem.

Jeżeli płyta główna i BIOS pozwalają uruchamiać system operacyjny z takich nośników, jak kieszonkowy dysk USB, musisz go sformatować. Nie zrobisz tego narzędziami dostępnymi w standardowym zestawie środowiska Windows. Użyj oprogramowania dołączonego przez producenta dysku bądź takich narzędzi, jak np. USB Disk Storage Format Tool firmy Hewlett-Packard (dostępny pod adresem: www.hp.com, rozmiar pliku: 1,97 MB). Dalsze czynności opisujemy w dwóch kolejnych poradach.

11. Komputer nie uruchamia trybu DOS z dysku USB

Problemy z USB

Aktywne huby są wyposażone w zasilacz, dlatego nie wchodzą w paradę urządzeniom USB bez własnego zasilania.

Problem. BIOS twojego peceta umożliwia wczytywanie systemu z dysku podłączanego do portu USB. Chciałbyś uruchomić środowisko DOS z kieszonkowego dysku niczym z dyskietki startowej.

Rozwiązanie. Jeśli chcesz zastąpić dyskietkę startową DOS dyskiem USB, a komputer jest wyposażony w stację dysków, zacznij od sporządzenia dyskietki w konwencjonalny sposób. Wsuń pustą dyskietkę do napędu i przywołaj Eksplorator Windows. Kliknij ikonę stacji dysków (przeważnie jest to napęd A:) prawym przyciskiem myszy, a następnie wskaż polecenie Formatuj. Zaznacz pole wyboru Utwórz dysk startowy systemu MS-DOS i kliknij przycisk Rozpocznij. Gdy system zakończy przygotowanie dyskietki startowej, pozostaw ją w napędzie. Teraz włóż kieszonkowy dysk USB do odpowiedniego portu. Przywołaj wspomniany powyżej (porada 10.) program USB Disk Storage Format Tool i wskaż polecenie Create a DOS startup disk. Jako nośnik źródłowy zawierający pliki systemowe DOS-u podaj stację dysków z utworzoną dyskietką startową. Potwierdź przyciskiem Start, a po chwili będziesz miał do dyspozycji rozruchowy dysk USB.

Jeżeli w twoim komputerze brakuje stacji dysków, pozostaje tylko zdobyć potrzebne pliki z Internetu. Pod adresemhttp://master-bootrecord.de/english/bootdisketten.php znajdziesz odpowiednie pliki EXE do utworzenia startowego środowiska DOS, a nawet Windows 9x/Me. Kliknij dwukrotnie pobrany plik i wybierz polecenie File Extraction. Utwórz folder, w którym zostanie zapisana rozpakowana zawartość archiwum. Folder ten podasz w programie USB Disk Storage Format Tool, gdy poprosi o podanie źródła plików systemowych.

12. Komputer nie uruchamia Windows XP z dysku USB

Problem. Chciałbyś, aby twój kieszonkowy dysk USB był kołem ratunkowym dla zainstalowanego środowiska Windows XP. Dysponując takim nośnikiem, mógłbyś naprawiać system np. w wypadku zainfekowania wirusem.

Problemy z USB

Informacje o systemie - największą wydajność obiecuje wpis ROOT_HUB20. Znacznie wolniejszego transferu należy oczekiwać w wypadku wpisu ROOT_HUB.

Rozwiązanie. Korzystając z programu PE Builder (dostępny pod adresem:http://www.nu2.nu/pebuilder , rozmiar pliku: 3,15 MB), możesz umieścić na swoim dysku USB miniaturową edycję Windows XP. Operacja ta wymaga instalacyjnej płyty systemu i pliku instalacyjnego Service Pack 2. Oprócz tego potrzebujesz dysku kieszonkowego o pojemności co najmniej 256 MB, ale nie więcej niż 2 GB, bo musi korzystać z systemu plików FAT16, który nie obsługuje większych partycji.

Najpierw przywołaj Eksplorator Windows i kliknij menu Narzędzia | Opcje folderów. Przeskocz na kartę Widok. Usuń zaznaczenie pola wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego i zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki i foldery. Załóż na twardym dysku katalog o nazwie WINPE, w nim zaś dwa równoległe podkatalogi WINXP i SP2. W dalszej kolejności skopiuj całą zawartość płyty instalacyjnej Windows XP do folderu WINXP.

Zanim skopiujesz plik dodatku Service Pack 2, zmień jego nazwę na XPSP2.EXE. Następnie umieść go w folderze WINPE. Na kolejnym etapie przywołaj okno wiersza poleceń i wpisz:

Problemy z USB

XP z breloczka - bezpłatny PE Builder pomoże ci przygotować miniaturowy wariant Windows XP, który będziesz mógł umieścić na kieszonkowym dysku USB.

c:\winpe\xpsp2.exe -u -x:c:\winpe\sp2

W ten sposób rozpakujesz zawartość archiwum do folderu SP2. Teraz zaktualizuj pliki instalacyjne Windows o dodatek Service Pack 2. Zrobisz to poleceniem:

c:\winpe\sp2\i386\update\update.exe -s:c:\winpe\winxp

W katalogu WINXP znajdzie się plik WIN51IP.SP2. Aby sprawdzić, czy Service Pack 2 został poprawnie scalony z plikami instalacyjnymi systemu Windows, kliknij dwukrotnie plik README.HTM. Powinien zawierać wzmiankę o Service Packu 2. W przeciwnym razie powtórz powyższe czynności.

Chcąc utworzyć miniaturową edycję Windows XP z plików instalacyjnych zgromadzonych na twardym dysku, uruchom program PE Builder. Upewnij się, że w rubryce Media output jest zaznaczona opcja None. Jako ścieżkę źródłową plików instalacyjnych wskaż folder z plikami Windows XP - w naszym przykładzie jest to katalog C:\WINPE\WINXP - po czym kliknij przycisk Buduj.

Teraz trzeba przenieść spreparowany Windows na sformatowany uprzednio dysk USB (patrz porada 10.). Przywołaj w tym celu plik wsadowy PEINST.CMD, który znajduje się w katalogu C:\PEBUILDER3110A\PLUGIN\PEINST (zakładając, że korzystasz z PE Buildera w wersji 3.1.10a). Najpierw wpisz cyfrę 1 (potwierdzając klawiszem [Enter]) i podaj katalog C:\PEBUILDER3110A\BARTPE jako ścieżkę źródłową. Na kolejnym etapie wybierz polecenie 2, po czym podaj literę napędu (i dwukropek), którą oznaczony jest twój kieszonkowy dysk USB - np. E:. Teraz zainicjuj proces instalacyjny, wpisując kolejno cyfry 5 i 1. Gdy narzędzie upora się z powierzonym mu zadaniem, wyświetli komunikat Installation completed. Miniaturowa edycja Windows XP jest już gotowa do użytku, więc możesz zakończyć działanie pliku wsadowego, wybierając polecenie Q.

Aparaty cyfrowe - w gąszczu gniazd USB

W kwestii łączy aparat cyfrowy - komputer wielu producentów stawia na własne rozwiązania. W naszym sprzętowym laboratorium mamy obecnie pięć wariantów wtyczek USB do podłączania cyfrówek lub ich stacji dokujących do peceta. Gdy twój kabel ulegnie uszkodzeniu lub zgubisz go, możesz nabyć oryginalny przewód tego samego producenta. Pamiętaj jednak, że oryginalne akcesoria kosztują niemało i lepiej kupić zwyczajny kabel USB oraz odpowiednią przejściówkę.

A jeśli masz zamiar kupić aparat cyfrowy ze stacją dokującą, zwróć uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, wymiana danych między cyfrówką i pecetem powinna być możliwa nie tylko przez stację dokującą, lecz również za pośrednictwem konwencjonalnego kabla USB. Po drugie, aparat powinien zapewniać możliwość zasilania zwykłymi bądź ładowalnymi bateriami AA. W przeciwnym razie będziesz musiał ciągle nosić ze sobą stację dokującą, bo bez niej nie naładujesz baterii ani nie wgrasz gotowych zdjęć do komputera.

USB a sterowniki

Jeśli nie chcesz zaśmiecać systemu, nie podłączaj urządzeń do losowych portów USB, lecz zawsze do tego samego gniazda. W przeciwnym razie w systemie zostanie zainstalowanych kilka egzemplarzy tego samego sterownika, a ich usunięcie nie będzie łatwe. Na dodatek rejestr powiększy się o niepotrzebne wpisy. Aby usunąć zbędny sterownik, podłącz sprzęt USB do peceta, a następnie przywołaj Menedżer urządzeń (znajdziesz go na karcie Sprzęt, gdy klikniesz prawym przyciskiem ikonę Mój komputer i wskażesz polecenie Właściwości). Następnie znajdź żądane urządzenie USB w strukturze drzewa i kliknij je dwukrotnie. Na ekranie pojawi się okno właściwości. Przeskocz na kartę Sterownik i kliknij przycisk Odinstaluj. Po zakończeniu operacji wyciągnij wtyczkę urządzenia z portu USB.

Informacje o zainstalowanym sprzęcie USB rejestr gromadzi w obrębie klucza "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB". Wpisy poszczególnych urządzeń figurują w podkluczach, których nazwy rozpoczynają się od znaków Vid_. Ponadto są zapisane w obrębie kluczy "ControlSet00x" (x zastępuje cyfrę), które stanowią kilka ostatnich kopii danych konfiguracyjnych z klucza "CurrentControlSet". Operacja usuwania kluczy niesie pewne ryzyko, dlatego przed jej wykonaniem sporządź zapasową kopię rejestru. W żadnym wypadku nie usuwaj z rejestru takich wpisów, jak "ROOT_HUB" i "ROOT_HUB20".

Jeśli chcesz bez kłopotów testować urządzenia USB, podłączając je do swojego komputera, skorzystaj z profili sprzętowych. Otwórz w tym celu okno właściwości systemu i przywołaj kartę Sprzęt (patrz wyżej). Kliknij przycisk Profile sprzętu. Aby założyć nowy profil, kliknij przycisk Kopiuj i wpisz dowolną nazwę. Zostanie utworzony na podstawie dotychczasowego. Podczas uruchamiania systemu wybierzesz żądany profil, a gdy nie będzie potrzebny, usuniesz go stosownym przyciskiem w tym samym oknie.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: