Problemy z energią

Globalna emisja gazów cieplarnianych wzrośnie o 52% do 2030 roku, o ile świat nie podejmie zdecydowanych działań ograniczających konsumpcję energii - wynika z badania przeprowadzonego przez International Energy Agency.

W dorocznym World Energy Outlook, agencja ostrzegła, że jeśli utrzymają się obecne trendy zużycia energii, popyt na energię wzrośnie o ponad 50% w ciągu najbliższych 25 lat. A jeśli nie zostaną dokonane specjalne inwestycje w branży petrochemicznej, ceny ropy naftowej znacząco wzrosną.

Według autorów raportu, można mówić o całych latach niedostatecznych inwestycji w produkcję i przetwarzanie ropy naftowej. IEA szacuje, że globalny przemysł naftowy potrzebuje 20,3 bln USD inwestycji w produkcję do 2030 roku, w przeciwnym razie ucierpi cała światowa gospodarka.

IEA przypomina także, że na podstawie porozumienia z Kyoto, państwa rozwinięte mają ograniczyć do 2008-2012 roku emisję gazów wywołujących efekt cieplarniany do 5% poniżej poziomu z roku 1990.


Zobacz również