Próbne matury 2021 – reżim sanitarny i zasady egzaminów

Matury próbne 2021 już wystartowały. Ze względu na pandemię, podczas egzaminów obowiązują wyjątkowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Sprawdź jakie.


Matury 2021 już za rogiem, więc trzeba należycie się do nich przygotować i zaprezentować tegorocznym maturzystom zasady, które będą obowiązywać podczas właściwych egzaminów. W tym celu, jak co roku, organizowane są matury próbne. Niestety, panująca pandemia koronawirusa sprawiła, że proces egzaminacyjny podczas matur wygląda zupełnie inaczej, niż do tej pory. Przedstawiamy, jak wyglądają zasady obowiązujące podczas tegorocznych matur próbnych oraz co należy wiedzieć o bieżących egzaminach.

Matura próbna, Matury próbne 2021, egzamin dojrzałości, pandemia, Koronawirus, COVID-19, reżim sanitarny, zasady bezpieczeństwa, maseczki ochronne, bezpieczny odstęp, odstęp 1, 5m, szkoły

Matura próbna – na czym polega?

Matura próbna ma za zadanie przygotować uczniów do właściwego egzaminu dojrzałości, pokazując im wcześniej obowiązujące procedury oraz jak wygląda samo „zdawanie” poszczególnych przedmiotów. Pytania, jakie otrzymują uczniowie pozwalają im także zweryfikować swój poziom wiedzy i jeszcze przed właściwym egzaminem sugerują, jakie ewentualne braki tematyczne powinni oni nadrobić.

Matura próbna, Matury próbne 2021, egzamin dojrzałości, pandemia, Koronawirus, COVID-19, reżim sanitarny, zasady bezpieczeństwa, maseczki ochronne, bezpieczny odstęp, odstęp 1, 5m, szkoły

Istotne jest, że matury takie są przeznaczone dla maturzystów, a szkołom jedynie pomagają w przygotowaniach organizacyjnych. Wyniki próbnych matur nie mają (a przynajmniej według zasad nie powinny mieć) wpływu na oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów, czyli nie rzutują na na wyniki bieżącej nauki.

Próbna matura 2021 – zasady i reżim sanitarny

W związku z szalejącą choroba Covid-19 i ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas kontaktów społecznych, na tegorocznych egzaminach próbnych, a także właściwych obowiązują określone zasady reżimu sanitarnego. Dotyczą one głównie takich aspektów, jak:

Maseczki ochronne

Przede wszystkim, jest obowiązek całkowitego zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej na terenie całej placówki. Dotyczy on zarówno uczniów, jak i członków komisji egzaminacyjnych oraz wszystkich znajdujących się w tym czasie na terenie placówki pracowników jednostki oświatowej.

Matura próbna, Matury próbne 2021, egzamin dojrzałości, pandemia, Koronawirus, COVID-19, reżim sanitarny, zasady bezpieczeństwa, maseczki ochronne, bezpieczny odstęp, odstęp 1, 5m, szkoły

Ochronę taką można, choć nie trzeba, zdjąć podczas samego egzaminu, jednak można to uczynić dopiero po zajęciu wyznaczonego miejsca i rozpoczęciu właściwych testów. Należy też pamiętać, że maseczkę należy ponownie założyć za każdym razem, gdy egzaminator podchodzi do ucznia z zapytaniem, a także podczas wychodzenia do toalety i oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu jego wypełniania. To samo dotyczy samych egzaminatorów, których obowiązuje zakrywanie nosa i ust również podczas poruszania się po sali w trakcie egzaminu.

Jeśli jednak z przyczyn m.in. zdrowotnych lub rozwojowych, któryś z uczniów nie może skutecznie zasłaniać ust i nosa, to powinno się mu zapewnić odrębną salę egzaminacyjną i zachować dodatkowe środki ostrożności

Stan zdrowia

Matura próbna, Matury próbne 2021, egzamin dojrzałości, pandemia, Koronawirus, COVID-19, reżim sanitarny, zasady bezpieczeństwa, maseczki ochronne, bezpieczny odstęp, odstęp 1, 5m, szkoły

Na egzaminach próbnych oraz właściwych mogą stawić się jedynie osoby nie wykazujące symptomów chorobowych charakterystycznych dla Covid-9 i dotyczy to wszystkich uczestników, włącznie z egzaminatorami. Również osoby przebywające na kwarantanni bądź mieszkające z osobą, u której wykryto zakażenie koronawirusem mają obowiązek pozostania w miejscu zamieszkania.

Przedmioty użytkowe

Uczniowie zobowiązani są stawić się na egzaminy z własnymi przyborami, niezbędnymi do zdawania konkretnego przedmiotu. Dotyczy to również dopuszczanych słowników w przypadku egzaminów z języka obcego. Jeśli szkoła ma zamiar zapewnić jakiś rodzaj pomocy dydaktycznej uczniom, to muszą one zostać uprzednio zdezynfekowane.

Matura próbna, Matury próbne 2021, egzamin dojrzałości, pandemia, Koronawirus, COVID-19, reżim sanitarny, zasady bezpieczeństwa, maseczki ochronne, bezpieczny odstęp, odstęp 1, 5m, szkoły

Podobne zasady dotyczą także wody pitnej, której nie zapewnia placówka i należy przynieść ją we własnym zakresie. Szkoła nie zapewnia również żadnych form posiłków.

Choć tradycją jest przynoszenie na egzamin dojrzałości jakichś, niewielkich gadżetów, które mają przynieść zdającemu szczęście, to tym razem maturzyści muszą z nich zrezygnować ze względów bezpieczeństwa. Pozostałe przyniesione przez uczniów przedmioty, które nie będą wniesione na są egzaminacyjną, zostaną pozostawione w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach lub pomieszczeniach, a placówka edukacyjna powinna zapewnić każdemu uczniowi worek ochronny do ich umieszczenia.

Teren placówki i bezpieczny odstęp

Wszystkie osoby biorące udział w procedurach egzaminacyjnych powinny zachowywać bezpieczny, wyznaczony przez przepisy sanitarne odstęp, wynoszący 1,5m. Podobny odległość obowiązuje również przy ustawianiu ławek, przy których zasiądą uczniowie. Choć nie wyznaczono limitu osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach, to zaleca się minimalizowanie ich ilości.

Matura próbna, Matury próbne 2021, egzamin dojrzałości, pandemia, Koronawirus, COVID-19, reżim sanitarny, zasady bezpieczeństwa, maseczki ochronne, bezpieczny odstęp, odstęp 1, 5m, szkoły

Podczas przerw pomiędzy poszczególnymi egzaminami, uczniowie mogą opuścić teren placówki lub pozostać na nim, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W tym czasie jednak, maturzyści nie mogą czekać w salach egzaminacyjnych, które będą wtedy dezynfekowane.

Sale te będą także regularnie wietrzone, zarówno pomiędzy poszczególnymi testami, jak i w godzinnych odstępach podczas samych egzaminów (o ile warunki atmosferyczne oraz panujące w najbliższym otoczeniu na to zezwolą).

Matura próbna, Matury próbne 2021, egzamin dojrzałości, pandemia, Koronawirus, COVID-19, reżim sanitarny, zasady bezpieczeństwa, maseczki ochronne, bezpieczny odstęp, odstęp 1, 5m, szkoły

Przy wejściu do placówki i poszczególnych sal ustawione będą podajniki z płynem do dezynfekcji dłoni.

Arkusze i osoby, które nie mogły stawić się na egzaminach

Próbne egzaminy maturalne, jak co roku, są całkowicie dobrowolne i jeśli maturzysta nie chciał lub nie mógł się na takowych stawić (np. przez kwarantannę), to nic straconego. Odpowiednie arkusze egzaminacyjne wraz z pytaniami oraz kluczami do ich sprawdzania zostaną powszechnie udostępnione. Publikacja każdego z nich powinna mieć miejsce dokładnie w czasie rozpoczęcia danego egzaminu, a znaleźć je będzie można m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Zostaną one udostępnione także kierownikom placówek edukacyjnych, którzy wedle uznania mogą je opublikować na oficjalnej stronie szkoły.

Matura próbna, Matury próbne 2021, egzamin dojrzałości, pandemia, Koronawirus, COVID-19, reżim sanitarny, zasady bezpieczeństwa, maseczki ochronne, bezpieczny odstęp, odstęp 1,5m, szkoły

Próbne matury 2021 potrwają 16 marca, a egzaminy odbywać się będę o godzinie 9.00 oraz 14.00. Pozostałe zasady, dotyczące praw i obowiązków podczas egzaminu maturalnego oraz jego zdawania pozostają niezmienne.

Sprawdź także

Kalkulator szczepień – sprawdź kiedy twoja kolej

Jak zapisać się na szczepienie przez internet

Jak zapisać bliską nam osobę starszą na szczepienie