Procesor z plastiku

Europejska firma Plastic Logic pracuje nad skonstruowaniem plastikowego procesora. Wszystko wskazuje na to, że jej badania zostaną uwieńczone sukcesem.

Inżynierowie z firmy Plastic Logic opracowują technologię, dzięki której w procesorach zamiast standardowego obecnie krzemu podkładem, na którym umieszczane są układy logiczne, będzie giętki plastik. Stanie się to możliwe dzięki opracowanej przez firmę technologii produkcji plastiku przewodzącego prąd elektryczny, stanowiącego podstawę plastikowych układów scalonych, nanoszonych nie - jak dotychczas - na sztywne płytki krzemu, lecz na rodzaj giętkiego mikrofilmu.

Tego rodzaju układy pod względem wydajności nie mogą oczywiście się równać z tradycyjnymi, krzemowymi procesorami, ale ich przeznaczenie jest inne. Znajdą one zastosowanie w zadaniach nie wymagających dużych mocy obliczeniowych. Przykładem mogą być "inteligentne metki" na produktach, które sklepy mogłyby dowolnie programować.

Według informacji firmy Plastic Logic, opracowywana przez nią technologia jest znacznie tańsza od tradycyjnej (krzemowej). Firma zapowiada, iż seryjna produkcja plastikowych układów rozpocznie się prawdopodobnie już w połowie przyszłego roku.


Zobacz również